Udskriv


SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion, der udgør vores nye, samlede virksomhed. 
Vi skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv.

NYHEDER
Resultatet af længere tids arbejde på at gøre det lettere for landmanden at pleje naturen ligger nu klar i form af et katalog med konkrete løsningsforslag til politikerne.
SEGES glæder sig over, at fristen for økologisk arealtilskud og øvrige 5-årlige ordninger nu udskydes. Det er en pragmatisk løsning.
Økologichef Kirsten Holst glæder sig over nye initiativer, der skal sikre flere økologiske svin.
Avlsassistent Villy Mundt kan 1. maj fejre 50 års jubilæum som medarbejder i SEGES, Videncenter for Svineproduktion, hvor han arbejder med scanning og bedømmelse af avlsdyr.
Stærkere og mere forpligtende rådgivning, kompetenceløft hos landmændene og styrket innovation skal sikre landbruget en likviditetsforbedring på 3 mia. kr. frem til 2017.
NYHEDER FRA LANDBRUGSINFO
Skal du med på studietur til Irland?
Vi planlægger en studietur til Irland i perioden 16-19. september 2015...
Læs mere...
Forsøgsarbejde: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene 2015
Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene 2015 er revideret.
Læs mere...
Havrerødsot synlig i flere og flere marker
Ved meget tidlige angreb i hvede vurderes udbyttetabet i angrebne plet...
Læs mere...

DANSKE PROJEKTER
Kontrolleret dræning
Projektet skal undersøge og dokumentere hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Og om kontrolleret dræning kan godkendes og tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

NYHEDER FRA VSP
Normændringer til smågrise og slagtesvin 2015
Ændring af aminosyreprofil i normsæt til smågrise og slagtesvin giver ...
Læs mere...
850 millioner kroner fra landdistriktsprogrammet går til nye stalde
Regeringen har i dag indgået forlig med Enhedslisten og SF om landdist...
Læs mere...
Debat i 'DR2 Dagen' om ny handlingsplan for MRSA
Direktør i VSP Claus Fertin deltog fredag i sidste uge i DR2-programme...
Læs mere...

SEGES' PRODUKTER

 

Viden i rendyrket form
Vi forarbejder ny viden, så den er let at gå til for landmænd, rådgivere, sagsbehandlere, studerende og alle andre, der arbejder med landbrug.
Klik videre og find alle SEGES' produkter.

 
ANDRE PRODUKTER
Landmand.dk 
Find nyheder og værktøjer målrettet din bedrift.

Kurser
Akademiet er Danmarks førende leverandør af kurser og uddannelser til alle interessenter inden for landbruget.

Produkter
SEGES råder over den største samlede viden om landbrug i Danmark.
ARRANGEMENTER
Workshop
Fra viden om frugt og bærs sundhedsfremmende egenskaber
til vækst på jeres bundlinje
Århus Universitet, Årslev - 15.april kl. 9 - 13
Læs mere om workshop og tilmelding

Workshop
Fra viden om grøntsagers sundhedsfremmende egenskaber
til vækst på jeres bundlinje
FoodtureLab, Agro Food Park, 3. juni kl. 9-13 
Læs mere om workshop og tilmelding
SØG MEDARBEJDER
Indtast f.eks. navn eller arbejdsområde


SEGES P/S

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf: 87 40 50 00

Fax: 87 40 50 10

Email: 

VirksomhedsoplysningerCookiepolitikVilkår
 


SEGES P/S