Udskriv


SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv.

NYHEDER
Kvægbranchen er nu så langt med at bruge kønssorteret sæd og krydse kvægracer at antallet af aflivede jerseytyrekalve kan halveres inden for en overskuelig fremtid.
Bedre mælkekvalitet og en mere effektiv mælkeproduktion. Eksperter fra SEGES skal være med til at udvikle mælkeproduktionen i Kina
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi drager konklusioner om landbrugets effektivitet på forkert baggrund, mener SEGES-direktør Ejnar Schultz.
Det er positivt, at landmændene nu får dispensation til at rykke arbejdet med efterafgrøder i 14 dage, vurderer SEGES-direktør, der glæder sig over, at vejrlig og ikke datoer afgør landmændenes produktionsbetingelser.
Supermarkedet Rema 100 hæver nu prisen for en liter mælk med 50 øre, som går ubeskåret til danske mælkeproducenter. Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer Kvæg, roser initiativet.
NYHEDER FRA LANDBRUGSINFO
Høstudbytter på SortInfo - 2015
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene,...
Læs mere...
Uge 36 – Olie og USA tager Kinas plads
Efter sidste uges store fokus på Kina har rentemarkedet flyttet fokus ...
Læs mere...
Autorisation til indkøb, salg eller sprøjtning med planteværnsmidler
Fra den 26. november 2015 kræver det en autorisation for at købe, sælg...
Læs mere...

DANSKE PROJEKTER
Kontrolleret dræning
Projektet skal undersøge og dokumentere hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Og om kontrolleret dræning kan godkendes og tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

NYHEDER FRA VSP
Følger du Kongressen på facebook?
Vil du holde dig opdateret på Kongressen, så 'synes om' Kongressens ny...
Læs mere...
Studietur til Polen 15.-19. juni 2015
I 2015 gik studieturen for konsulenter, landbrugsskolelærere og dyrlæg...
Læs mere...
Tilskudsordninger til nye stalde i 2016
Har du byggeplaner, kan du få tilskud til nye svinestalde under Landdi...
Læs mere...

SEGES' PRODUKTER

 

Viden i rendyrket form
Vi forarbejder ny viden, så den er let at gå til for landmænd, rådgivere, sagsbehandlere, studerende og alle andre, der arbejder med landbrug.
Klik videre og find alle SEGES' produkter.

 
ANDRE PRODUKTER
Landmand.dk 
Find nyheder og værktøjer målrettet din bedrift.

Kurser
Akademiet er Danmarks førende leverandør af kurser og uddannelser til alle interessenter inden for landbruget.

Produkter
SEGES råder over den største samlede viden om landbrug i Danmark.
ARRANGEMENTER
SØG MEDARBEJDER
Indtast f.eks. navn eller arbejdsområde


SEGES P/S

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf: 87 40 50 00

Fax: 87 40 50 10

Email: 

VirksomhedsoplysningerCookiepolitikVilkår
 


SEGES P/S