Udskriv


SEGES er det nye navn for Videncentret for Landbrug og Videncenter for Svineproduktion, der udgør vores nye, samlede virksomhed. 
Vi skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv.

NYHEDER
Foto: LandbrugsMedierne
Onsdag den 3. juni inviterer SEGES og Aarhus Universitet på besøg hos en midtjysk mælkeproducent, som deltager i et forsøg, der skal sikre en høj og stabil mælkeydelse hos køer på græs. Det medfører, at landmandens 100 køer bærer et gult halsbånd med en sensor, som måler, hvornår dyrene æder.
Landbrugets indkomster dykker i år, og både svine- og mælkeproducenter har udsigt til underskud. Der forventes lidt højere indkomst næste år i takt med svagt stigende priser.
Frugtplantage på Djursland indbyder alle til at blive del af et økologisk fællesskab. 2. Pinsedag 25. maj holdes åben plantage med aktiviteter for hele familien og mulighed for at blive klogere. SEGES er fødselshjælper på projektet.
SEGES udbyder fra maj og frem til oktober en lang række lokale temadage og informationsmøder for landmænd og rådgivere. Her kan de blive klogere på naturpleje, herunder regler og tilskud.
Hvert år mødes 700 og 800 landmænd og rådgivere til grovfoderekskursion arrangeret af SEGES. I år holdes ekskursionen i Vestjylland med besøg hos to mælkeproducenter i henholdsvis Ribe og Bramming.
NYHEDER FRA LANDBRUGSINFO
Vejledninger for økologisk biogas
På denne side er samlet henvisninger til vejledninger, som er nyttige ...
Læs mere...
Finansieringsmuligheder til biogasanlæg
Når nye biogasanlæg skal etableres, er finansieringen ofte en væsentli...
Læs mere...
SKATM-2015-21-05. Ejendomsværdiskat for boliger beliggende i udlandet. Beregningsgrundlaget for indkomståret 2014
Meddelelsen indeholder ajourførte oplysninger om salg af fast ejendom ...
Læs mere...

DANSKE PROJEKTER
Kontrolleret dræning
Projektet skal undersøge og dokumentere hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Og om kontrolleret dræning kan godkendes og tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

NYHEDER FRA VSP
Nu muligt at producere flere slagtesvin i ældre stalde
Eksisterende husdyrbrug kan nu på et enkelt grundlag anmelde en produk...
Læs mere...
Rentabilitet i dansk svineproduktion – Maj 2015
Rentabiliteten er forsat meget lavere i 2015 sammenlignet med sidste å...
Læs mere...
Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2014-2016
Svineprisen forventes at stabilisere sig, mens foderomkostningerne for...
Læs mere...

SEGES' PRODUKTER

 

Viden i rendyrket form
Vi forarbejder ny viden, så den er let at gå til for landmænd, rådgivere, sagsbehandlere, studerende og alle andre, der arbejder med landbrug.
Klik videre og find alle SEGES' produkter.

 
ANDRE PRODUKTER
Landmand.dk 
Find nyheder og værktøjer målrettet din bedrift.

Kurser
Akademiet er Danmarks førende leverandør af kurser og uddannelser til alle interessenter inden for landbruget.

Produkter
SEGES råder over den største samlede viden om landbrug i Danmark.
ARRANGEMENTER
Workshop
Fra viden om frugt og bærs sundhedsfremmende egenskaber
til vækst på jeres bundlinje
Århus Universitet, Årslev - 15.april kl. 9 - 13
Læs mere om workshop og tilmelding

Workshop
Fra viden om grøntsagers sundhedsfremmende egenskaber
til vækst på jeres bundlinje
FoodtureLab, Agro Food Park, 3. juni kl. 9-13 
Læs mere om workshop og tilmelding
SØG MEDARBEJDER
Indtast f.eks. navn eller arbejdsområde


SEGES P/S

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf: 87 40 50 00

Fax: 87 40 50 10

Email: 

VirksomhedsoplysningerCookiepolitikVilkår
 


SEGES P/S