Udskriv


SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv.

NYHEDER
Foto: LandbrugsMedierne
Der findes ikke data, der giver belæg for at hævde, at forekomsten af stoffet prosulfocarb i regnvand generelt er stigende. Stoffet bruges af landmænd til at bekæmpe ukrudt i markerne.
Ved at konkurrere mod hinanden har 29 økologiske kvægbedrifter, fordelt på fem hold, fået sænket andelen af døde kalve med over 50 procent i løbet af et år. Det bedste hold har reduceret antallet af døde kalve med 83 procent i forhold til samme måned i 2014. Staldskoler og øget fokus på problemet er svaret på den knækkede kurve.
Både miljø og vækst forbedres, hvis der bliver afsat 150 millioner kroner til at gennemføre målrettede indsatser for et bedre vandmiljø, som der lægges op til i finanslovsforslaget. Det vurderer SEGES, der arbejder med at udvikle nye virkemidler til at forbedre vandmiljøet.
Økologien er i massiv fremgang. Det skal hyldes på Økologi-Kongres 2015, der i år bærer overskriften ”succes og udfordringer”. Men der bliver også taget fat i udfordringer inden for klima, biodiversitet, mangfoldighed på bedriften og driftsøkonomi, når økologikongressen for niende gang åbner dørene for alle økologiinteresserede.
På baggrund af en ansøgning fra SEGES, giver miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu landmænd mulighed for at bruge ammoniak til at sikre vådt halm mod at mugne.
NYHEDER FRA LANDBRUGSINFO
Høstudbytter på SortInfo - 2015
Opdateret oversigt over resultaterne fra sortsforsøg i Landsforsøgene,...
Læs mere...
Følg vandprocenten i kernemajs og tørstofprocenten i kolbemajs
I fem marker fordelt over landet følges tørstofprocenten i kolbemajs o...
Læs mere...
Kun lille risiko for manganmangel i vintersæd i efteråret 2015
Generelt er væksten i vintersæd på grund af sen såning og køligt vejr ...
Læs mere...

DANSKE PROJEKTER
Kontrolleret dræning
Projektet skal undersøge og dokumentere hvordan kontrolleret dræning virker under danske forhold. Og om kontrolleret dræning kan godkendes og tages i anvendelse som et virkemiddel til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

NYHEDER FRA VSP
Egenskaber hos grise der får halebid – herunder køn og forudgående tilvækst
Resultater fra en undersøgelse i tre besætninger viste, at galtgrise o...
Læs mere...
Næringsindhold i korn fra høsten 2015 - foreløbige resultater
De foreløbige resultater viser, at råproteinkoncentrationen er faldet ...
Læs mere...
Svineproducenter har reduceret antibiotikaforbrug markant
Siden 2013 har danske svineproducenter skruet væsentligt ned for forbr...
Læs mere...

SEGES' PRODUKTER

 

Viden i rendyrket form
Vi forarbejder ny viden, så den er let at gå til for landmænd, rådgivere, sagsbehandlere, studerende og alle andre, der arbejder med landbrug.
Klik videre og find alle SEGES' produkter.

 
ANDRE PRODUKTER
Landmand.dk 
Find nyheder og værktøjer målrettet din bedrift.

Kurser
Akademiet er Danmarks førende leverandør af kurser og uddannelser til alle interessenter inden for landbruget.

Produkter
SEGES råder over den største samlede viden om landbrug i Danmark.
ARRANGEMENTER
SØG MEDARBEJDER
Indtast f.eks. navn eller arbejdsområde


SEGES P/S

Agro Food Park 15

8200 Aarhus N

Tlf: 87 40 50 00

Fax: 87 40 50 10

Email: 

VirksomhedsoplysningerCookiepolitikVilkår
 


SEGES P/S