MENU
Landskab med rapsmarker
Irene Asta Wiborg

Irene Asta Wiborg

Afdelingsleder | Miljø

Anlæg & Miljø, Miljø & Land

+45 8740 5449

+45 3092 1733

iaw@seges.dk

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Viden om samarbejde

Konsulenter får nye værktøjer. Ministerier og styrelser får brugbare modeller til miljøregulering. Kommuner oplever nye samarbejdsmetoder, der fremmer samspillet mellem produktion, natur og miljø. Og Landbrug & Fødevarer får faglig sparring om miljøregulering. 

Irene Wiborgs output er stort, og på inputsiden trækker hun på et omfattende netværk af myndigheder, forskere, internationale eksperter og kolleger i huset. Det giver hende viden om, hvordan man får mennesker til at arbejde sammen. Samtidig har Irene Wiborg konkret, faglig viden om Vandrammedirektivet og samspillet mellem vandmiljøet og mulighederne for ny udvikling af landbruget.

Irene Wiborg er uddannet cand.oecon.agro.

Arbejdsområder

  • Koordinator for målrettet indsats i forhold til miljøet og arbejdet med Vandrammedirektivet
  • Projektudvikling i forhold til miljø, klima, natur og disse områders samspil med produktionen
  • Udvikling af virkemidler til vandforvaltning og -planlægning sammen med lodsejere og myndigheder
  • Deltagelse i strategiske forskningsprojekter
  • Ledelse af danske og internationale projekter om vandforvaltning og -miljø.

Seneste artikler på LandbrugsInfo

Opfanger nye ideer

-En af mine styrker er, at jeg kan overskue hele vejen fra direktiv til implementering i miljøspørgsmål. Det giver mig en formidlende og koordinerende rolle i projekter, hvor andre deltagere udfylder – lige så vigtige – funktioner som specialister. Derudover har jeg som projektchef ”store ører”: Jeg er altid lydhør over for nye ideer om for eksempel andre måder at producere på eller nye samarbejdsparter. Jeg tror på, at der er plads til både produktion og miljø. Og vi skal ikke snyde på vægten, men spille efter reglerne. Det kan lade sig gøre!, fastslår Irene Wiborg.

Irene Wiborg arbejder i SEGES Planter & Miljø, hvor 65 medarbejdere har en bred vifte af kompetencer inden for planteproduktion, natur, miljø, planlægning og vedvarende energi. Vi deltager i en lang række udviklingsprojekter og har et tæt samarbejde med mange aktører.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen