MENU
Regnskaber

Akademifag: Revision og årsrapport

Revision og årsrapport er et akademifag, der svarer til en belastning på 10 ECTS point. Det består af 8 kursusdage, udarbejdelse af projektopgave samt en mundtlig eksamen af 25 min. varighed.

Derudover skal du påregne en del tid til at forberede dig op til kursusdagene samt at læse pensum. Deltagelse i Revision og årsrapport er en unik mulighed for et grundlæggende kompetenceløft i dit arbejde med regnskaber og revision samtidig med, at du bliver opdateret på kommende ændringer i Årsregnskabsloven.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til økonomi- og revisorassistenter, der ønsker at udbygge sine kompetencer indenfor det revisions- og regnskabsfaglige område.

Udbytte

Du får et overordnet kendskab til Årsregnskabsloven – herunder de vedtagne ændringer - og med hjælp i regnskabsvejledningen bliver du i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B virksomhed.

Du bliver endvidere i stand til at deltage i revisionsplanlægning, udvælge væsentlige og risikofyldte regnskabsposter samt udføre konkrete revisions- og reviewhandlinger for de mest almindelige regnskabsposter, der kendetegner landbrugsvirksomheder, herunder bl.a. besætninger, beholdninger og rettigheder. Du får endvidere indsigt i udformning af konklusion på revisionsopgaven (revisorpåtegningen), herunder de forskellige erklæringstyper som revisor kan afgive.

Du får viden om:

  • Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og B
  • De mest almindelige bestemmelser i Revisorloven, som er styrende for revisors arbejde
  • Overordnet kendskab til regnskabsvejledningen og relevante revisionsstandarder.

Du får færdigheder til:

  • At kunne planlægge en revision/review med udarbejdelse af planlægningsnotat med identifikation af væsentlige og risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
  • At foretage konkrete revisions- og reviewhandlinger
  • At kunne konkludere på de udførte revisions- og reviewhandlinger og derudfra udarbejde forslag til revisionspåtegning og protokollater

Indhold og metode

Undervisningen er i høj grad dialogbaseret med udgangspunkt i konkrete cases og øvelsesopgaver.

Kursusafgift pr. deltager

Ved 12 - 16 deltagere:
kr. 13.300 pr. deltager (ekskl. moms)

Ved 17 - 21 deltagere:
kr. 11.600 pr. deltager (ekskl. moms)

Ved 22 - 25 deltagere:
kr. 9.900 kr. pr. deltager (ekskl. moms)

Hertil kommer udgifter til forplejning og litteratur.

Der kan minimum være 12 og maksimum 25 deltagere på et hold. 

Underviser

Jens Faurholt, registreret revisor. 
Jens har mere end 20 års erfaring med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jens har en stor og veludbygget videnbase at trække på, når det gælder revision af regnskab og rådgivning. Herudover har han erfaring med at udvikle kvalitets-styringsystemer og disses anvendelse i revisions-virksomheder.

Undervisningsplan

Du modtager en undervisningsplan for de enkelte kursusdage ca. 8 dage før kursusstart.

SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte)

Er du berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver søge refusion på 501 kr. pr. dag, som du har fri til at uddanne dig i. Det vil sige der både kan søges SVU til læsedage og undervisningsdage. Du modtager automatisk et ansøgningsskema inden kursusstart.

Læs mere om SVU på www.svu.dk

Kurset er ikke datosat

Er du interesseret i kurset? Send en mail til SEGES Akademi - så giver vi dig besked, når vi er klar med nye datoer.

Send mail

Fagligt ansvarlig

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi
T: +45 8740 5107

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

er du interesseret i faget?

Kontakt Karen Tegllund, uddannelseschef i SEGES Akademi

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen