MENU
Regnskaber

Masterfag: Dødsboskifte og dødsboskatteret

I efteråret 2017 gennemfører vi faget Dødsboskifte og dødsboskatteret. Du kan frit vælge, om du vil tage en hel Masteruddannelse, eller du kun vil tage enkelte fag.

SEGES Akademi tilbyder i samarbejde med CBS Master i skat, der afholdes i Jylland. 

Se den samlede oversigt over fagene under Masteruddannelsen i skat.

Formål

Fagets formål er, at give de studerende forståelse for mulige skifte- og bobehandlingsmåder, som kan anvendes i forbindelse med dødsfald, herunder betingelserne for uskiftede og skiftede dødsboer. De studerende opnår viden om afgrænsningen mellem skattefritagne og ikke skattefritagne skiftede dødsboer samt opgørelse af dødsboers indkomst og beregning af dødsboskat. Herudover gennemgås værdiansættelse af aktiver og gæld i dødsboet, som kan udloddes til en længstlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer med beskatning i dødsboet eller med skatteretlig succession. Endelig opnås viden om de skatte- og afgiftsretlige konsekvenser af en udlodning fra dødsboet.

Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige retskilder.

Læringsmål

De studerende skal kunne anvende den juridiske metode i relation til reglerne for skifte og skatteret på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling indenfor behandlingen af dødsboer.

Indenfor fagets indhold skal de studerende kunne:
  • Forklare og gengive de gældende principper i de retsregler, som gælder i relation til behandling af dødsboer
  • Identificere skatteretlige problemstillinger
  • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevant for den skatteretlige problemstilling 24
  • Håndtere teknikken i relation til indkomstopgørelsen
  • Analysere den skatteretlige problemstilling med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
  • Argumentere for den foreslåede løsning på den skatteretlige problemstilling
  • Reflektere over og argumentere for særlige problemstillinger, som dødsboer giver anledning til
  • Forklare skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller på et klart og korrekt sprog

Omfang

Forløbet består af 5 undervisningsdage med opstart i uge 34 og 3 timers skriftlig eksamen ultimo oktober 2017.

Se lektionsplan her (pdf) - OBS: se side 2.

Krav til optagelse

Du skal som udgangspunkt minimum have en uddannelse på bachelor eller diplomuddannelse. Hvis du har uddannelse derunder skal du realkompetencevurderes, inden du kan optages.

Se kompetenceprofil her (pdf)

Sammenhæng og progression

Dødsboskifte og dødsboskatteret omhandler de særlige civilretlige og skatteretlige regler, som indtræder ved død, især de tilfælde, hvor afdøde har drevet en erhvervsvirksomhed, enten som personlig virksomhed eller i selskabsform.

Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Kursgevinster og finansielle kontrakter, Udbytte og aktieavance samt Fast ejendom for så vidt angår dødsbobeskatning.
Kontaktpersoner

Helle Ibæk, programkoordinator, CBS 
E: hi.master@cbs.dk eller T: +45 3815 2996

Karen Tegllund, Uddannelseschef, SEGES Akademi
E: kat@seges.dk eller T: +45 8740 5107

Fakta om kurset

Dato:     Efteråret 2017
Pris:   12.500 kr. (ekskl. moms)
Tilmelding:   Frist: 1. maj 2017
Tilmelding via CBS

Kontakt

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi
T: +45 8740 5107

I samarbejde med

Copenhagen Business School Læs mere her

Er du interesseret i uddannelsen?

Kontakt Karen Tegllund, uddannelseschef i SEGES Akademi

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen