MENU
Regnskaber

Masteruddannelse i skat

Med deltidsuddannelsen Master i Skat opnår du det højeste kompetenceniveau inden for skatteområdet. Du vil med uddannelsen kunne yde en optimal og korrekt løsning af skatteopgaver.

SEGES Akademi har i samarbejde med CBS lavet et forløb målrettet skattespecialister i DLBR. Du kan vælge at tage hele forløbet eller kun enkelte fag.

Master i Skat formidler specifik viden om og forståelse for at anvende teori og empiri ved analyse og korrekt løsning af skatteopgaver. Du opnår teoretisk, analytisk og metodemæssig indsigt og kompetence i formel og materiel skatteret, der sætter dig i stand til at varetage skatteopgaven i forskellige sammenhænge.

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS).

Formål

Formålet med uddannelsen er, at du kan:

  • forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til skatteopgaven
  • analysere, evaluere og teste regler og praktisk regelanvendelse på skatteområdet
  • danne synteser, der kan danne grundlag for korrekt valg mellem alternative løsningsmodeller

Opbygning

Uddannelsen bygger på en tværfaglig problemorienteret tilgang, hvor deltagernes viden og erfaring inddrages i tilrettelæggelsen. Der indgår obligatoriske og valgfrie fag, som sikrer en bred og specifik viden. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Uddannelsen er tilrettelagt som en kombination af forskellige indlæringsformer, herunder dialogundervisning, øvelser og forelæsning.

Forløb for skattespecialister i DLBR

Følgende fag ligger i uddannelsen, som primært foregår i Fredericia:

Obligatoriske fag

Juridisk metode (3 ECTS) - gennemført efteråret 2015
Erhvervsbeskatning (7,5 ECTS) - gennemført efteråret 2015
Aktier og finansielle kontrakter (7,5 ECTS) - gennemført foråret 2016
Selskabsbeskatning (5 ECTS) - gennemføres efteråret 2016
Fast ejendom (5 ECTS) - gennemføres efteråret 2016
Omstrukturering (5 ECTS) - gennemføres efteråret 2016

Valgfrie fag

Fx Årsrapport og skatteregnskab (5 ECTS) - gennemføres foråret 2017
Fx Dødsboskifte og dødsbobeskatning (5 ECTS) - gennemføres efteråret 2017
Masterprojekt (15 ECTS)

Læs mere om Masteruddannelse i skat hos CBS.

Kontaktpersoner

Ole Aagesen, lektor, CBS
E: oa.jur@cbs.dk eller T: +45 3815 3277

Helle Ibæk, programkoordinator, CBS
E: hi.master@cbs.dk eller T: +45 3815 2996

Karen Tegllund, Uddannelseschef, SEGES
E: kat@seges.dk eller T: +45 8740 5107

Kontakt

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi
T: +45 8740 5107

I samarbejde med

Copenhagen Business School Læs mere her

Er du interesseret i uddannelsen?

Kontakt Karen Tegllund, uddannelseschef i SEGES Akademi

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen