MENU
Regnskaber

Revisorassistent-uddannelsen

SEGES Akademi tilbyder en uddannelse til alle revisorassistent-elever i DLBR, hvor de får landbrugsfaglig viden og branchekendskab. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Aarhus Business College (AABC).

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til revisorassistentelever ansat i DLBR, som starter deres uddannelse i sensommeren eller efteråret 2019.

Uddannelsesforløbet består af:

  • Fem ugers obligatorisk undervisning, som eleven kan vælge at gennemføre på Aarhus Business College eller den lokale erhvervsskole (her følger eleven skolens åbne hold)
  • Tre ugers undervisning (15 dage) på lukket DLBR-hold hos AABC i Aarhus (med landbrugsfaglig tilretning)
  • Fagprøve (med landbrugsfaglig censor).

Fagligt indhold

På det lukkede DLBR-hold på AABC består undervisningen i følgende valgfag samt en fagprøve:

Tidspunkt 

Valgfag

1 uge i april 2020 

Virksomhedsbeskatning + Udvidet moms og afgifter 

1 uge i september 2020 

Eksternt regnskab II + Skattemæssige afskrivninger

1 uge i november 2020

Budgettering + Produktionsøkonomi + Intro til fagprøven

1 dag i juni 2021

Fagprøve-eksamen med landbrugsfaglig censor

Undervisningssted og skolehjem

Undervisningen vil finde sted hos Aarhus Business College mandag-fredag i alle tre skoleuger.

Der vil være mulighed for, at eleverne kan bo på skolehjem i Skåde ved Aarhus i disse tre uger.

Eleven er berettiget til ophold på skolehjem, hvis eleven har en samlet rejsetid på mere end 75 minutter med offentlig transport mellem bopæl og Aarhus Business College.
Prisen herfor er 508 kr. pr. uge (2018-takst). For elever, der ikke opfylder ovenstående afstandskrav, tilbydes indkvartering på skolehjemmet for 1.625 kr. pr. uge (2018-takst).

Undervisere

Underviserne på valgfagene kommer fra DLBR og SEGES.

Pris

Prisen for i alt 15 undervisningsdage samt fagprøve afhænger af antallet af tilmeldte elever:

  • 12-15 elever: 31.500 kr. pr. elev (ekskl. moms)
  • 16-18 elever: 26.100 kr. pr. elev (ekskl. moms)
  • 19-25 elever: 23.600 kr. pr. elev (ekskl. moms)

Herudover kommer evt. udgifter til faglitteratur og ophold på skolehjem – se priser ovenfor.

Uddannelsesforløbet faktureres i januar 2020. 

Forplejning

Priserne, som er angivet ovenfor, er inklusiv forplejning på undervisningsdagene på Aarhus Business College. 

Denne forplejning kan fravælges. Prisen er 145 kr. pr. dag x 15 dage = 2.175 kr. (ekskl. moms). Det er muligt for de elever, som bor på skolehjemmet, at smøre madpakke der og medbringe den til undervisningen. 

Tilmelding

Fristen for at tilmelde elever er den 13. september 2019.

Udfyld dette tilmeldingskema og send det til SEGES Akademi: akademi@seges.dk

 

Valgfagene og fagprøven gennemføres kun, hvis der tilmeldes minimum 12 elever fra DLBR. 
I tilfælde af at valgfagene aflyses, vil eleven kunne tage de valgfag, som han/hun kan få på den erhvervsskole, hvor han/hun gennemfører de obligatoriske fag. 


INFO OM TILMELDING

Udfyld dette tilmeldingsskema.

Send det til SEGES Akademi: 
akademi@seges.dk

 

Tilmeldingsfrist: den 13. september 2019.Kontakt for mere information

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi
T: +45 8740 5107

I samarbejde med

Aarhus Business College

Læs mere her

Uddannelsesnævnet

Læs om Kontoruddannelse med speciale i Revision

Traineeuddannelsen

Husk også vores Trainee-uddannelse for nye medarbejdere med en kandidat-/bachelorgrad eller en kort videregående uddannelse.

Kontakt Kirstine Faurholt for yderligere information.


Vil du vide mere om uddannelsen?

Kontakt Karen Tegllund, SEGES Akademi

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen