MENU
Regnskaber

Modul 6: Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen (VSO) er en særlig beskatningsform, som selvstændige erhvervsdrivende kan vælge. Anvendelse af ordningen giver den erhvervsdrivende en række fordele i optimering af indkomsten. Ved optimering af indkomst med VSO indgår tilpasning i forhold til ægtefælle, socialjura, progressionsgrænser og skattestrategi. For at kunne anvende VSO til optimering, skal man dog have et indgående kendskab til ordningen.

Udbytte

På dette forløb får du et grundlæggende kendskab til rammerne i VSO, som du kan bygge videre på, når du skal bruge virksomhedsordningen som optimeringsværktøj.

Efter kurset kan du: 

  • Grundlæggende forstå opbygningen af virksomhedsordningen og kapitalafkast-ordningen
  • Se fordele og ulemper ved ordningen set i relation til andre beskatningsformer 
  • Forstå sammenhængene mellem tallene i skatteregnskabet.

Indhold og metode

Vi arbejder med: 
  • Teorien / loven bag virksomhedsordningen 
  • Muligheder og begrænsninger i virksomhedsordningen 
Formen er oplæg og praksisorienterede øvelser i grupper med efterfølgende dialog. Det er vigtigt, at du er motiveret for at lave praktiske øvelsesopgaver af varierende om-fang, da reglerne i virksomhedsskatteloven er komplekse, og forståelsen af reglerne skabes bedst ved øvelsesopgaver. Det er vigtigt, at du i undervisningen byder aktivt ind, så vi får en fælles drøftelse og refleksion i forhold til stoffet.

Forberedelse

Inden kurset forventes det, at du har: 
  • Læst afsnit om virksomhedsordning og kapitalafkastordning i ”Skat for landmænd” (kapitel 18). 
  • Dannet dig et overordnet indblik i lovbekendtgørelse om virksomhedsskatteloven.
  • Gennemgået et skatteregnskab i kapitalafkastordningen og et skatteregnskab i virksomhedsordningen med en konsulent, således at du har en forståelse af, hvordan I arbejder med VSO i praksis.
Det er altafgørende for undervisningen, at du er godt forberedt til undervisningen, da tempoet er højt. Det er vigtigt du ikke kun læser stoffet, men også arbejder med det i praksis.
Undervisere 
Lone Hauge, specialkonsulent, SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse

Tid

Modul 6 er 2 dage og afvikles i marts år 2.


Fakta om kurset

Information om kurset er ikke tilgængelig.
This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen