MENU
Konsulent forhandler i telefonen

Akademifag:  Lean-ledelse

Leanværktøjer er lette at bruge. De hjælper dig og dine kolleger med at optimere arbejdsgange ved at sætte systematik og struktur på arbejdsopgaverne.

Resultatet er i næsten alle tilfælde mindre tidsforbrug og gladere og mere motiverede medarbejdere.

Uddannelsen svarer til akademifaget Lean-ledelse i praksis, som er et fagmodul i Akademiuddannelsen i Ledelse. Faget svarer til 10 ECTS point. Det består af 7 kursusdage, udarbejdelse af en erhvervscase samt en mundtlig eksamen på ca. 30 minutter.

Målgruppe

Kurset henvender sig til rådgivere samt ejere og driftsledere i landbrug og andre primære erhverv. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

Udbytte

Når du kombinerer lean og din faglighed, uafhængig af hvilken baggrund du har, skaber du effekt i landbrugsvirksomheden både på kort og langt sigte. Du kommer til at arbejde med lean-ledelse, og du vil opleve, hvordan lean skaber team-ånd, motiverede medarbejdere og en fælles retning mod jeres mål med nogle simple værktøjer.

Efter endt uddannelse:

Er du eksamineret i lean og kan igangsætte lean-aktiviteter, der bidrager til bedre kommunikation og mere motiverede medarbejdere.

Har du et dybdegående indblik i lean og principperne, der ligger bag.

Kan du afdække og bearbejde værdistrømme, flow og spild-typer i virksomheden.

Kan du håndtere værktøjerne:

  • Planlægningstavlen/weekplaner, der bruges til planlægning af næste uges arbejdsopgaver. Den skaber synlighed og gør det fleksibelt at ændre eller tilføje arbejdsopgaver
  • Forbedringstavle og tavlemøde, hvor medarbejderne bliver motiveret til at komme med forbedringer i arbejdsgange samtidig med at virksomhedens mål bliver synlige for alle
  • 5S, som er en forkortelse af ”fem steps” til at opnå system og orden. Med værktøjet 5S organiseres et arbejdsområde, og man slipper for rod og fastholder orden fremover
  • Værdistrømsanalyse, som skaber værdi, nedsætter omkostninger og øger indtjeningen på udfordrende områder i virksomheden. Den fremmer motivationen for forbedringer og reducerer spild
  • TPM, som systematiserer forebyggende vedligehold af maskiner til både mark og stald. Øger kapacitetsudnyttelsen og bidrager til en stabil produktion
  • Kanban, som er et værktøj, der hjælper til med at styre indkøb, så man aldrig står og mangler noget eller får bestilt forkerte varer eller mængder hjem
  • Målstyring og målnedbrydning "Hoshin Kanri", som hjælper virksomheden med at styre efter konkrete mål og ikke mindst nå de opsatte mål

Metode og indhold

Efter teoretisk introduktion til lean-værktøjerne arbejder vi med værktøjerne i praksis i landbrugsvirksomheder. Vi kommer ind på motivation af medarbejdere, og hvordan vi kommunikerer og etablerer forbedringskultur. Læringen sker løbende og ud fra dine konkrete behov.

Underviser

Vibeke Fladkær Nielsen, ekstern specialkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Litteratur

Følgende to bøger samt artikler danner det primære grundlag for undervisningen:

  • "Den gode leanleder – vejen til robust drift og forbedringskultur”.
  • "Lean i kvægbruget”. Bogen behandler lean i landbruget og principperne i en let tilgængelig form.

I undervisningen inddrager vi eksempler fra alle driftsgrene.

SVU (Statens Voksen Uddannelsesstøtte)

Hvis du er berettiget til SVU kan din arbejdsgiver opnå tilskud på 501 kr. pr. dag, som du har fri til at deltage på selve uddannelsen, læse pensum, træne leanværktøjer m.v. Allerede efter  første kursusdag skal du hjem og træne brugen af værktøjerne. Du bestemmer selv, hvor mange dage du vil søge SVU til. Et forslag kunne være 11 dage i alt – det giver et tilskud på: 5.511 kr.

Læs mere på SVU.dk

Fakta om uddannelsen

Varighed: 7 kursusdage + eksamen (fordelt over 8 uger)

Pris: Ca. 17.000 kr. (ekskl. moms) - prisen kan variere. 

Kurset er ikke datosat

Er du interesseret i kurset? Send en mail til SEGES Akademi - så giver vi dig besked, når vi er klar med nye datoer.

Send mail

For mere information kontakt

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
SEGES Akademi
T: +45 8740 5047

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

I samarbejde med

Erhvervsakademi Aarhus Læs mere her

interesseret i uddannelsen?

Kontakt Elin Sørensen, hvis du ønsker at tilmelde dig

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen