MENU
Konsulent forhandler i telefonen

Rådgiveruddannelse for planteavls- og miljørådgivere

Der er i dag blandt mange kunder en forventning om, at du som miljø- og planteavlsrådgiver ikke blot skal levere en faglig korrekt rådgivning. Du skal også fungere som sparringspartner og procesleder, når der skal træffes beslutninger. Og ikke mindst skal du sikre, at din rådgivning bliver til andet end blot velmenende ord. Du skal sikre handling og udvikling hos kunden.

Forstå rådgivningsprocessen og skab resultater

Der er i dag blandt mange kunder en forventning om, at du som miljø- og planteavlsrådgiver ikke blot skal levere en faglig korrekt rådgivning. Du skal også fungere som sparringspartner og procesleder, når der skal træffes beslutninger. Og ikke mindst skal du sikre, at din rådgivning bliver til andet end blot velmenende ord. Du skal sikre handling og udvikling hos kunden. 

Et samlede forløb

Forløbet har to spor: et internt organisatorisk spor og et klassisk uddannelsesspor, der afvikles parallelt. Formålet med det samlede forløbet er, at du fremadrettet får en endnu mere aktiv og udadvendt rådgiverrolle overfor dine kunder.

Målet er at:

 • kunderne oplever at rådgivningen skaber øget resultater
 • du øger din fakturering på rådgivningsopgaver
 • du registrerer en stigning i antal markbesøg.

Dit udbytte af undervisningen

Undervisningen er bygget op omkring værktøjerne fra konceptet ’Trumf på Rådgivningen’, der hjælper dig til målrettet at styre et rådgivningsforløb og succesfuldt skabe forandringer i samspil med kunden. Du får der-med viden til at skabe effektfuld rådgivning hos din kunde.

Efter uddannelsen kan du:

 • sikre en god dialog med kunden fra start til slut.
 • lytte og forholde dig undersøgende til kundens udfordringer.
 • vælge imellem og bruge forskellige spørgsmålstyper, som hjælper kunden til at tage de rigtige beslutninger.
 • lave handlingsplaner, der skaber effekt.
 • elske opfølgning.
Som et naturligt omdrejningspunkt for undervisningen arbejder du med din egen praksis som rådgiver. Det vil sige, at du arbejder med cases fra din egen hverdag og altid relaterer den præsenterede teori til din rådgiverpraksis. Du forventes at læse bogen ’Trumf på rådgivningen – en teoribog’. 

Træningsdage

Træning af dine nye færdigheder er en integreret del af undervisningen. 

Træningen består af:
 • 2 dage, hvor vi i grupper arbejder med at omsætte teori til praksis.
 • 2 rådgivningsbesøg med kollegialvejledning.

Organisatorisk

Alt erfaring viser at undervisning i sig selv ikke er nok, når man skal udvikle sin rådgivning mærkbart. Det er afgørende, at der også internt i virksomheden bliver skabt rammerne for det.

Derfor holder vi individuelle halvdagsmøder, som SEGES leder, før, under og efter forløbet. På møderne deltager du sammen med din leder.

Formålet at sikre, at forudsætningerne for at du kan indtage en mere aktiv og udadvendt rolle overfor kun-derne er til stede, og at du kommer i gang med at bruge det, som du lærer i undervisningen, over for kun-derne.

Din Leder og dig afholder endvidere individuelle samtaler før, under og efter uddannelsen, hvor I drøfter, hvordan det går.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til miljø- og planteavlsrådgivere, der ønsker at indtage en mere aktiv og udadvendt rolle over for kunderne og i den proces styrke deres rådgivning for at opnå større effekt hos kunderne. 

Undervisere

John Møldrup 

Chefkonsulent, Center for Offentlig Kompetenceudvikling 

John arbejder som proceskonsulent med individuelle og organisatoriske lærings- og udviklingsprojekter. John har tidligere arbejdet hos Rambøll Management og er en gammel kending i DLBR. Han har gennem en årrække undervist landbrugsrådgivere i procesledelse.

Jette Nissen

Udviklingskonsulent, SEGES

Med erfaring fra Danske Bank, Vestas og DLBR forstår Jette at kombinere høj faglig viden med praktisk udførelse. Jettes spidskompetencer omfatter procesledelse, rådgivningsmetode og coaching.

Sted
Modulerne afholdes lokalt hos DLBR og på Koldkærgård Konferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.
Pris
Pris pr. deltager for undervisning og træning:
12 deltagere 28.500 kr. ekskl. moms. 
15 deltagere 24.150 kr. ekskl. moms. 
18 deltagere 22.100 kr. ekskl. moms.

Prisen pr. virksomhed for 3 organisatoriske besøg á 2 timers varighed er 16.000 kr. ekskl. moms. (inkl. transport). 

Dato

Datoerne er ikke lagt fast endnu. Er der opbakning til forløbet, vil vi fra SEGES arbejde målrettet på at få det sat i gang snarest muligt.

Tilmelding

Har du medarbejdere, som du ønsker skal deltage på dette forløb, skal du tilmelde dem senest d. 29. september til Kirstine Simoni Faurholt, ksm@seges.dk / 8740 5167.


For mere information kontakt

Kirstine Simoni Faurholt
Kirstine Simoni Faurholt
Afdelingsleder
Marketing & Fagkommunikation
T: +45 8740 5167
Jens Elbæk
Jens Elbæk
Afdelingschef
PlanteInnovation
T: +45 8740 5049

Er du interesseret I at deltage i rådgiveruddannelsen

For planteavls- og miljøkonsulenter

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen