MENU
Samtale mellem konsulenter

Stærk leder med klart fokus på kompetenceudvikling

40-årige svineproducent Allan B. V. Pedersen har en handelsuddannelse og landbrugsuddannelsens modul 1B i rygsækken. Som selvstændig landmand med 1.100 søer og 250 ha samt den daglige ledelse af otte medarbejdere var han dog klar over, at der skulle mere til for at være en god leder: ledelsesværktøjerne skulle skærpes.
For svineproducent Allan B. V. Pedersen er kompetenceudvikling altafgørende for hans evner til at lede.
For svineproducent Allan B. V. Pedersen er kompetenceudvikling altafgørende for hans evner til at lede.
- Jeg har altid haft et ønske om at udvikle mig selv som menneske, og jeg havde kigget efter muligheden for at tage en MBA. Men det er en stor mundfuld især tidsmæssigt. Så da jeg faldt over tilbuddet fra SEGES Akademi om at tage en akademiuddannelse i ledelse, så tænkte jeg, at det lige var det, jeg havde ventet på. Uddannelsen er nemlig tilpasset, så den passer ind i livet som selvstændig landmand, fortæller Allan i gårdens store medarbejderrum, som blev bygget ved udvidelsen i 2010. Her er et moderne hvidt køkken, lækre møbler, fladskærm på væggen, bordfodbold og et stort spisebord til de otte medarbejdere.

Teori giver mening

Med store bogstaver står der skrevet på væggen: ”A winner is a dreamer who never gives up”. Og Allan er kendt for at være en fighter og kendt for at have fart på. Siden købet af ejendommen i 2006 er den vokset fra 600 søer til 1.100. 

- Jeg er meget interesseret i ledelsesudvikling, og det første fag jeg fulgte på Akademiuddannelsen i ledelse var Ledelse i praksis. Da vi startede, var jeg den mest skeptiske i forhold til teorien, men nu kan jeg se, at alt den teori, vi havde, giver god mening. Jeg har brug for hurtigt at kunne omsætte teori til praksis, og jeg har ikke tålmodighed til at vente flere år på at se udbyttet af den tid, jeg bruger på uddannelse. Men det er i dén grad blevet honoreret i dette tilfælde. Det er helt vildt, hvad det allerede har flyttet, og det er både som leder på bedriften og som privat person. Det siger min kone også, fortæller han med et smil, og tilføjer: - Jeg er blevet bedre til at lytte, og jeg har lært at skelne, om det er bagateller eller en sag, som jeg skal gå ind i for at løse.

Styr på lean og egen ledelsesstil

Personlig udvikling, både som menneske og som leder, var netop ét af områderne, hvor Allan gerne ville udvikle sine kompetencer. 

- Det er sindssygt spændende at arbejde med mennesker på den måde, og jeg har kunnet se resultater på to afgørende områder: Indførelse af lean på bedriften og så min egen ledelsesstil, som i dag er helt forandret. Vi fik bl.a. undervisning i personprofiler, og det har været meget interessant at lære. Det, at jeg nu kan se, hvad der driver og motiverer mine forskellige medarbejdere, betyder, at jeg nu ved, hvordan jeg skal agere over for dem i forhold til, hvordan min egen profil er. Og den er – ikke overraskende – ret dominerende. 

- Min nye viden giver mig mulighed for at sætte folk på de rigtige pladser og opgaver, og dermed har vi opnået større effekt af vores indsatser i stalden. Før jeg startede på uddannelsen, var jeg meget dikterende og udstak ordrer kun med fokus på at få opgaven løst. Men i dag har jeg en helt anden tilgang, og vi har fået en mere smidig arbejdsdag, hvor jeg lytter langt mere til medarbejderne, og de føler sig helt sikkert bedre tilpas og motiverede, påpeger Allan. 

Han nævner et konkret eksempel, hvor han erfarer, at der er nogle gnidninger mellem et par af medarbejderne. Det håndterer han ved straks at kalde alle sammen til et fællesmøde, og her bliver konflikten snakket igennem og løst. 

Kompetenceudvikling er en vigtig investering, og det betaler sig. Det kan sagtens lade sig gøre at flette ind i arbejdslivet, men det kræver selvfølgelig prioritering. Man skal være i stand til at uddelegere ansvar. Det kræver tillid til sine medarbejdere, og hvis ikke man har det, så har man måske de forkerte medarbejdere, eller også har man selv svigtet som leder. 
Allan B. V. Pedersen, svineproducent

Lean giver overblik

Som leder har Allan fået et stort udbytte af at have fulgt faget Lean. Lean-metoden er i dag velintegreret på bedriften, og hver mandag starter ugen med et tavlemøde, hvor alle medarbejdere deltager. Ifølge Allan har mødet højeste prioritet. Her laves ugeopfølgning på resultater, så medarbejderne hele tiden er opdaterede og inddrages i resultaterne. Ugens arbejdsopgaver evalueres og planlægges ud fra de nedskrevne arbejdsplaner, som alle medarbejdere har adgang til via en fælles Dropbox. På den måde ved alle medarbejdere, hvilke arbejdsopgaver der skal prioriteres i den kommende uge, og de har indblik i, hvad deres kolleger skal lave. 

– Mit mål er, at medarbejderne skal få mere indblik i virksomheden og føle et stort medansvar for resultaterne. Vi har også indført MUS-samtaler, som jeg også kan mærke har en effekt i forhold til at skabe motivation hos medarbejderne. 

Kompetenceudvikling skaber stærke ledere

- I løbet af uddannelsen er jeg tydeligvis blevet en stærkere leder, og mit fokus er i dag langt mere på min egen opgave, som er at sikre, at alle ved, hvad de skal lave, og jeg ved, at alle opgaver bliver udført og endda udført korrekt. Jeg har fået en viden, som kan bruges i alle brancher, ikke kun i landbruget, selvom vi selvfølgelig tager udgangspunkt i det. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi arbejder i en branche, der er lidt usikker for øjeblikket, og så vil jeg gerne kunne fremvise nogle kompetencer, der ligger ud over det at kunne passe grise, hvis jeg på et tidspunkt skal lave noget andet. Mine oprindelige uddannelser er jo stort set forældede, derfor synes jeg, det er vigtigt at få ny viden. Det at følge uddannelsen over et længere forløb gør, at man kommer hjem og arbejder med de ting, som vi har gennemgået i undervisningen. På den måde indarbejdes det i hverdagen, og jeg ser straks effekterne af de nye tiltag. Det forstærker også lysten til at fastholde de nye arbejdsrutiner, fastslår Allan. 

Som en ekstra bonus har Allan og de øvrige deltagere på Akademiuddannelse i ledelse opbygget en erfagruppe, hvor de mødes hver 6. måned og deler deres erfaringer med implementeringen af deres nye viden hjemme på deres bedrifter. 

Karen Tegllund
Karen Tegllund
Chefkonsulent, kompetenceudvik
SEGES Akademi
T: +45 8740 5107

Fakta

  • Gift med Jette, der også arbejder på gården
  • Har fire børn
  • Er i gang med Akademiuddannelse i ledelse 
  • Har ejendommen Kærlund ved Give, Jylland
  • 1.100 årssøer
  • Produktion af 30 kg grise
  • 8.- 10.000 slagtesvin pr. år 
  • 250 ha planteavl
  • Købte Kærlund i 2006 med 600 årssøer. Udvidede til 750 årssøer i 2010 og igen i 2012 til 1.100 årssøer. 

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen