MENU
Samtale mellem konsulenter
IT i landbruget

Kursus for specialister

First time right – færre returneringer – hurtig bevilling – vil det ikke være en god følelse? Kurset giver dig indblik i og en forståelse for de værktøjer, der er til rådighed ved udarbejdelse af credit memo, samt hvilke elementer og indhold i credit memo, der kan medvirke til at fremskynde bevillingsprocessen. 

Målgruppe 

Kurset henvender sig til specialister og kreditmedarbejdere.

Udbytte

Kurset er delt i to, hvor vi på første del af kurset arbejder med at bliver endnu dygtigere til at udarbejde et credit memo med det formål at sikre den bedste og hurtigste sagsbehandling til gavn for kunderne.

I anden del af kurset er der indledningsvist fokus på forandringsparathed og efterfølgende på din personlige effektivitet. Her får du værktøjer til at bevare overblikket over dine arbejdsopgaver i en hektisk hverdag, og til at kunne planlægge og prioritere opgaver effektivt.

Efter kurset kan du:

Dag 1:

 • Identificere og præsentere væsentlige nøglepunkter i kundesager 
 • Sikre en klar beskrivelse af tiltag, holdning og strategi på kunden i overensstemmelse med strateginotatet
 • Give konstruktiv feedback til kundeansvarlige og sparring samt input til løsning af sagerne
 • Hurtigt og effektivt finde de vigtigste oplysninger i et landbrugsregnskab (Ø90)

Dag 2:

 • Forstå hvordan man normalvis reagerer på forandring
 • Prioritere dine opgaver mere effektivt
 • Bevare overblikket også i hektiske perioder
 • Planlægge på kort og længere sigt
 • Håndtere overspringshandlinger og afbrydelser

Indhold og metode

Vi arbejder med: 

 • RACA som grundprincip
 • Holdninger fra strateginotat 
 • Credit memo eksempler fra hverdagen
 • Ø90 regnskaber
 • Ejendomsskema

Formen er oplæg, gruppearbejde med credit memo eksempler og drøftelse i plenum. Det er vigtigt, at du er klar på at sætte dine egne erfaringer og viden i spil i løbet af dagen, da der under flere punkter i programmet lægges vægt på dialogen mellem deltagerne.

Forberedelse

Tavlemødepakke vedr. feedback introduceres d. 31.10 for ledere, der efterfølgende introducerer i egn filial. Feedback øves hjemme i egen filial frem til kurset.
 
Dag 1:

 • Strateginotat Landbrug, afsnit 1
 • Bankens overordnede strategi på landbrug

Dag 2:

 • Tidsregistrere to-tre dage op til kurset
 • Udfylde tidstypeprofil

Mere info om forberedelsen følger op til kurset.

Undervisere 

 • Henrik Petersen, Credit Analyst, GCRM
 • Gitte Reinholt, plus reinholt
 • Trine Kolding, ekspert i effektivitet og planlægning

Henrik Petersen

Credit Analyst, GCRM
Arbejder med kreditvurdering, deltager på LCC møder og deltager som intern underviser i GCRM på ERU og LRU uddannelsesforløb. Har været ansat i Nordea siden 1990 og har i hovedparten af tiden arbejdet som erhvervsrådgiver med rådgivning og kreditvurdering af erhvervskunder. Siden 2014 som kreditrådgiver erhverv og landbrug.

Gitte Reinholt

Gitte er certificeret coach og team coach under European Mentoring and Coaching Council på Senior Practitioner level, og hun er proceskonsulent.  Hun er et udviklingsmenneske, der har haft sit eget firma indenfor leder- og medarbejderudvikling siden 2002. Gitte er oprindeligt uddannelse i Danske Bank.

Trine Kolding

Underviser, forfatter og tidscoach med speci-ale i personlig effektivitet og planlægning. Hun har undervist i tidsstyring siden år 2000, igennem egen kursusvirksomhed i 14 år. Inden da projekt- og teamleder hos Teknologisk Institut. Har underviser for SEGES Akademi igennem mange år. Forfatter til seks bøger om effektivitet. Uddannelsesmæssig baggrund: Copenhagen Business School, Danmarks Pædagogiske Universitet, Rambøll Attractor samt certificeret coach.

 

 


Fakta om kurset

Startdato:   21. november 2017
Frist:   13. oktober 2017
Adresse:   Trinity Hotel & Konference Center
Gl Færgevej 30
7000 Fredericia
Tilmelding til venteliste

Overnatning

Når du tilmelder dig bookes der automatisk overnatning til dig på kurset med mindre du noterer andet i kommentarboksen ifm. tilmelding.

For mere information kontakt

Kirstine Simoni Faurholt
Kirstine Simoni Faurholt
Specialkonsulent, Uddannelse
SEGES Akademi
T: +45 8740 5167

Fagligt ansvarlig fra Nordea

Stine Hjarnø Jørgensen
Landbrugschef

T: 55479951 
M: 29367069 
E: stine.hjarno.jorgensen@nordea.com

Tilmeld dig Kursus for specialister

21.-22. november 2017

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen