MENU
Regnskaber

Modul 2: Indkomstdisponering

Udbytte

På kurset får du en generel introduktion til indkomstopgørelse og skatteberegning. Du vil få en introduktion til principperne for skattepligtige ctr. ikke-skattepligtige indkomster samt fradragsberettigede ctr. ikke-fradragsberettigede udgifter. Endvidere vil du få en forståelse for den skattemæssige forskel på de forskellige indkomsttyper, opgørelsen heraf samt beskatningen af: personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst samt virksomhedsindkomst.

Du får også introduktion til de skattemæssige regler for opgørelse af besætning og beholdninger i landbruget – herunder de særlige regler, der gælder for stambesætning.

På kurset vil du få en introduktion til de aktiver, der skattemæssigt kan afskrives indenfor landbruget herunder praksis på området.  

Efter kurset kan du:

 • Have kendskab til indtægter og fradrag i relation til den skattemæssige indkomstopgørelse.
 • Have kendskab til, hvilke indkomstarter, der indgår i skatteberegningen.
 • Kunne læse en årsopgørelse fra SKAT og forstå elementerne i skatteberegningen.
 • Vide hvilke beholdninger, der skal indgå i skatteregnskabet
 • Kende til normalhandelsværdier og stambesætning
 • Kunne opgøre skattemæssige afskrivninger på driftsmidler og bygninger
 • Kende til reglerne om straksfradrag på landbrugets bygninger
 • Kende forskel på vedligeholdelse og forbedring i skattemæssig henseende

Indhold og metode

Vi arbejder med: 
 • Teori og praktiske opgaver indenfor skatteområdet. Opgaverne vil variere i form og omfang.
 • En forudsætning for udbytte på kurset er, at du forbereder dig samt deltager aktivt i undervisningen.
 • Formen er oplæg, gruppearbejde og opgaveløsning.

Forberedelse

Du skal inden kurset have læst: 
 • Statsskattelovens § 4, § 5 og § 6. Du finder den her
 • Vedhæftede print fra Skatteretten I og 2
 • Skat for landmænd:
  • Kapital 1: Skattepligtig indkomst
  • Kapital 2: Beregning af skatter (til og med side 24)
  • Kapitel 6. Afskrivninger
  • Kapitel 10: Besætning 
  • Kapitel 11: Beholdning
  • Kapitel 21: Aktionærer (til og med side 260 midt for)
 • Om social pension, friplads sygedagpenge, og arbejdsløshedsdagpenge i bogen ”Aktuel Familie og Socialjura 2016” 
Undervisere 
 • Tanja Stocholm, specialkonsulent, SEGES, Økonomi & Virksomhedsledelse
 • Lone Hauge, specialkonsulent, SEGES, Økonomi & Virksomhedsledelse
 • Bodil Irene Jensen, specialkonsulent, SEGES, Økonomi & Virksomhedsledelse

Tid

Modulet er 2 dage og afvikles i marts.


Fakta om kurset

Information om kurset er ikke tilgængelig.
This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen