MENU
Regnskaber

Modul 3: Ejendomsavance

Skattereglerne er som udgangspunkt ens for alle, men indenfor landbruget er der en række særregler, som det er vigtigt at have kendskab til, når du skal lave regnskab for landbrugerne og yde skatterådgivning. Du vil få kendskab til de grundlæggende regler for opgørelse af ejendomsavance ved ”helsalg”, og vi vil på kurset bl.a. arbejde med op-gørelse af afståelses- og anskaffelsessum, fortjeneste vedr. boliger og genanbringelse

Udbytte

Du får en grundlæggende gennemgang af udvalgte regler for opgørelse af ejendomsavance, herunder lovens anvendelsesområde.


En gennemgang af udvalgte dele af lovkomplekset giver overblik og holder dig ajour med den seneste udvikling i retspraksis på de udvalgte områder.

Efter kurset kan du: 

 • Have et godt grundlag for at kunne arbejde selvstændigt med helsalgsberegninger 
 • Overordnet forstå elementerne i en ejendomsavanceberegning – herunder omkring koblingen til afskrivningsloven 
 • Kunne opgøre genvundne og ikke-genvundne afskrivninger for fast ejendom
 • Have kendskab til særreglerne for land-brugsejendomme i relation til ejendoms-avance

Indhold og metode

Vi arbejder med: 
 • Opgørelse af afståelses- og anskaffelses-sum
 • Opgørelse af genvundne afskrivninger
 • Opgørelse af ikke-genvundne afskrivninger
 • Opgørelse af fortjeneste
 • Fortjeneste vedr. boliger
 • Genanbringelsesreglerne ved ”helsalg”
Gennemgangen af reglerne bliver koblet til praktiske opgaver.

Forberedelse

Som forberedelse til kurset skal du i bogen ”Skat for landmænd” læse 
 • Kapitel 6 Afskrivninger, side 62-63
 • Kapitel 15 Køb og salg af landbrug
 • Kapitel 16 Ejendomsavance
Undervisere 

Søren Harrild Eriksen, specialkonsulent, SEGES, Økonomi & Virksomhedsledelse

Tid

Modul 3 er 1 dag og afvikles i april.


Fakta om kurset

Information om kurset er ikke tilgængelig.

For mere information kontakt

Søren Harrild Eriksen
Søren Harrild Eriksen
Senior Tax Manager
Team Personer
T: +45 8740 5218
Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen