MENU
Grøn mark med blå himmel

Får landmanden nok ud af efterafgrøder?

Er kålbrok en reel trussel i olieræddike? Hvilke alternative arter har vi? Kurset sætter fokus på sygdomme i efterafgrøder, lovgivning, artsblandinger og økonomi i efterafgrøder. Kurset ruster dig til at videregive den nyeste viden om efterafgrøder. I marken får vi syn for sagen i et markforsøg med nye efterafgrødearter. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til planteavlskonsulenter i DLBR samt andre interesserede.

Udbytte

Du bliver i stand til at rådgive dine kunder på baggrund af den nyeste viden indenfor efterafgrøder, således at landmændene får størst mulig nytte af efterafgrøderne.  

Efter kurset kan du:

 • Rådgive om valg af arter og artsblandinger af efterafgrøder i relation til sædskifte og sygdomme.
 • Fortælle om økonomien i efterafgrøder.  
 • Gengive de overordnede linjer for reglerne om efterafgrøder.
 • Gengive fordele og ulemper ved etableringsmetoder.

Indhold og metode

Vi arbejder med: 
 • Sygdomme i efterafgrøder
 • Eftervirkning og økonomi
 • Efterafgrøde som jordforbedringsværktøj
 • Lovgivning
Formen er indlæg og diskussion med efter-følgende markvandring.
  

Se detailprogrammet her.

Undervisere

 • Elly Møller Hansen, seniorforsker, Agroøkologi Arhus Universitet
 • Ellen Margrethe Wahlström, PhD, Agroøkogi, Aarhus Universitet  
 • Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent, LMO
 • Nanna Hellum Kristensen, specialkonsulent, SEGES
 • Ghita Cordsen Nielsen, specialkonsulent, SEGES
 • Kristian Tybjerg, landmand
 • Jon Birger Pedersen, chefkonsulent, SEGES

Pris

Prisen afhænger af antal deltagere:
Ved 12-14 deltagere: 3.750 kr. (ekskl. moms)
Ved 15-17 deltagere: 3.100 kr. (ekskl. moms)
Ved 18 -20 deltagere: 2.700 kr. (ekskl. moms)
Ved 21 og derover: 2.350 kr. (ekskl. moms)

Fakta om kurset

Startdato:   5. oktober 2017
Frist:   5. september 2017
Adresse:   AU
Blichers Allé 20, Postboks 50
8830 Tjele
Tilmeld dig her
Pris:  Prisen afhænger af antal deltagere. Se pris nederst i kursusbeskrivelsen.

Fagligt ansvarlig

Nanna Hellum Kristensen
Nanna Hellum Kristensen
Specialkonsulent
PlanteInnovation
T: +45 8740 5414

Tilmelding

Kirstine Simoni Faurholt
Kirstine Simoni Faurholt
Specialkonsulent, Uddannelse
SEGES Akademi
T: +45 8740 5167

Tilmeld dig kurset

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen