MENU
Landmand og konsulent i stand

Celletal blev sendt til tælling

Bedre malkerutiner og arbejdsmetoder var en del af den rådgivningspakke, som på et halvt år bragte celletallet ned på 150.000 på Kjærgaard ved Sunds.
Malkerutiner har stor indvirkning på celletallet. På Kjærgaarden malker man med en 2X16 fra DeLaval.
Malkerutiner har stor indvirkning på celletallet. På Kjærgaarden malker man med en 2X16 fra DeLaval.
Foto: Snorri Sigurdsson

Et celletal på 150.000, et plus på bundlinjen på 100.000 kroner samt bedre yversundhed og arbejdsrutiner ved malkning.

Det fik Ulrik Jakobsen, mælkeproducent med 300 DH på Kjærgaarden ved Sunds, ud af en såkaldt Celletal Turnaround. Navnet dækker over en SEGES Innovation-rådgivningspakke, der garanterer at kunne banke celletallet ned på 150.000 på tre måneder.

- Siden 2009 har vi malket tre gange i døgnet med en 2X16 malkestald fra DeLaval og havde i årevis døjet med ikke at kunne få celletallet ned under 200.000. Derfor gik vi i gang med en Celletal Turnaround sidste sommer, siger Ulrik Jakobsen.


Det gik lidt trægt i starten, men så begyndte tallet at falde. Nu er vi dernede, hvor vi får fuldt kvalitetstillæg for mælken og har luft op til grænsen på 200.000
Mælkeproducent, Ulrik Jakobsen

Rådgivningspakke får celletallet ned

Rådgivningspakken består af seks besøg.

- Vi laver en tilbundsgående analyse af besætningen, stalden, malkeanlægget, management og arbejdsrutiner - baseret på iagttagelser ved besætningsbesøg - og udpeger problemerne. Bagefter laver vi en overskuelig og realistisk handlingsplan med praktiske løsninger, som vi følger op på. Blandt andet med undervisning af medarbejderne, hvis det er nødvendigt, fortæller Snorri Sigurdsson, mælkekvalitetsrådgiver for SEGES Innovation.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen