MENU
Samtale om grovfoder i kvægstald

Bæredygtigt kalvekød

Som slagtekalveproducent er der mange hensyn at tage. Kalvenes sundhed, tilvækst, miljøpåvirkning og korrekt opstaldning. Vores slagtekalverådgivere kan hjælpe dig med det hele.


Filmen her giver tips til at spotte de tidlige tegn på, at kalven lider af en luftvejsinfektion.

Vores eksperter i slagtekalveproduktion tager altid udgangspunkt i den enkelte besætning og rådgiver om alle aspekter ved kalveproduktion.

Vi hjælper dig med at få fokus på nye muligheder for forbedringer og optimering af din bedrift – eksempelvis ved at tage udgangspunkt i data for besætningens daglige tilvækst, slagtebemærkninger eller dødelighed.

Slagtekalverådgiverne kan også rådgive i forhold til programmerne NorFor, AgroSoft og DMS Dyreregistrering samt VVM redegørelser og fosforberegninger.

Øges bruttotilvæksten med bare 50 gram per dag, kan der tjenes yderligere 150 kroner på hver eneste kalv

Stærkt bagland øger kvaliteten

Bag vore slagtekalverådgivere står et bagland af forskere og andre ressourcepersoner, der hver for sig arbejder med meget specifikke områder med relevans for slagtekalve- og ungtyreproduktion som eksempelvis veterinære forhold, foderstofspørgsmål, staldmekanik, bygninger, småkalve, slagtning og afsætning.

Slagtekalverådgiverne indgår naturligvis også meget gerne i et tværfagligt samarbejde, hvor det er relevant. Det kan være med økonomikonsulenter eller måske med besætningsdyrlægen for hurtigt og effektivt at realisere eventuelle mål for sundheden på bedriften.

Hvad kan vi hjælpe dig med:

  • Budgetgrundlag 
  • Benchmarking af nøgletal 
  • Grupperådgivning / enkeltrådgivning 
  • EU-præmier 
  • Produktionsstyring (effektivitetsopgørelser) 
  • Gødningskorrektion 
  • Fodringsoptimering og foderkontrakter

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES Innovation.


Per Spleth
Per Spleth
Specialkonsulent
Sundhed & produktion
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen