MENU
Samtale om grovfoder i kvægstald

Indretning og funktionalitet i produktionsanlæg

SEGES Innovation arbejder med kvægstaldens indretning – både med fokus på dyrevelfærd, gyllehåndtering, logistik og kravene i ”Lov om hold af malkekvæg”.

Produktionsanlæg dækker stalde til kalve, kvier, slagtekalve, malkekøer og kødkvæg. Herunder hører også malkestalde/AMS (malkerobotter), gødningshåndtering og -opbevaring, halm- og foderlager samt diverse staldmekanisering.

Vores eksperter er specialister i indretning og funktionalitet i hele produktionsanlægget til kvæg.

Centrale elementer i vores arbejde er dyrevelfærd, Lean, logistik, rationalisering og arbejdsmiljø.

Vi arbejder også i udviklingsorienterede projekter, der skal inspirere til fremtidige økonomisk rentable produktionssystemer, som samtidig har stor fokus på dyrevelfærd.

Vores rådgivning omfatter lovgivning inden for kvæghold og miljø med tolkning og løsninger af principiel karakter.

Lov om hold af malkekvæg indeholder 14 krav, der skal være på plads 1. juni 2016. Blandt andet må der maksimalt være seks køer per drikkekop og der skal være behandlingsfaciliteter på alle bedrifter.

Sådan kan vi hjælpe dig:

  • Tests af ny miljøteknologi 
  • Test og vurdering af staldinventar 
  • Vurdering af logistik i og omkring stalden 
  • Optimering af smittebeskyttelse 
  • Optimering af vedligehold og lagerstyring ved hjælp af Lean-metoder

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES Innovation.


This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen