MENU
Natur

Hvad arbejder vi for?

En rig og mangfoldig natur skal være en attraktiv og integreret del af en bæredygtig og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. Det vil vi sikre igennem konkrete indsatser.

Indsatsen for naturen skal være målrettet og omkostningseffektiv

  • Landmænd skal være i stand til at prioritere deres naturindsats med fokus på at bevare de mest værdifulde arter og levesteder først.
  • Gode eksempler på landmænd, der udfører naturpleje med succes, skal bruges til at inspirere og motivere andre.
  • Landmænd skal have kendskab til FN´s biodiversitetsmål og FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling og viden om, hvordan de kan medvirke til at nå disse mål.

Vi vil skabe en bedre integration og samspil mellem natur og landbrugsproduktion

  • Naturpleje og etablering af ny natur skal kunne ske med ro i maven, og uden frygt for restriktioner og begrænsninger for produktionen.

Pleje af natur- og biodiversitet skal være en attraktiv og anerkendt driftsgren

  • Landmænd skal have viden om – og mulighed for – at udvikle naturpleje som en driftsgren.
  • Regler og tilskudsordninger skal forenkles, målrettes og formidles til landmænd og deres rådgivere.
  • Landbrugets rolle som leverandør af god natur - og dermed et bæredygtigt landbrug - skal synliggøres.

Vi vil skabe viden om – og begejstring for – natur hos landmanden

  • Vi vil bringe den nyeste viden om natur i spil, så landmænd og rådgivere er bedst muligt opdateret og kan handle derefter. Derfor har vi meget fokus på at udbyde kurser og temadage og på anden vis formidle nyeste viden.
  • Landmænd skal se værdien af deres natur som en naturlig del af det at være landmand

 
Du kan se hele strategien for SEGES Natur her.Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen