MENU
Udsigt fra Samsø

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet betyder mangfoldigheden af levende organismer. Ordet er dannet af ordene ”bio”, der betyder liv, og ordet ”diversitet”, der betyder forskellighed. Når folk snakker om biodiversitet tænker de som oftest på mangfoldigheden af arter. Men biodiversitet kan også opgøres ved hjælp af forskellighed i gener eller økosystemer.

For at sikre mangfoldigheden af liv er det væsentligt at have fokus på de arter, der er mest akut truede. Det vil sige de arter, der er i størst risiko for at forsvinde fra et område eller helt at uddø. Er en art først forsvundet fra et område, kan det være meget svært - og ofte umuligt - at få arten tilbage igen.

Det handler derfor om at sikre og bevare sjældne og truede arter, der hvor de er.

Lige nu forsvinder arter med en fart, som ikke er set siden dinosaurerne uddøde. Udnyttelse af naturressourcer og mangel på plads til arterne og deres levesteder er de væsentligste faktorer. 

Som naturplejer har du en særlig mulighed for at være med til at sikre gode forhold og gøre en forskel for de sjældne og truede arter. Det er nemlig på naturarealerne, at en stor del af de sjældne og truede arter stadig lever. 

Mariehøneedderkop
Foto: Michael Straarup Nielsen, SEGES

Mere viden

Hvis du ønsker inspiration til, hvordan du kan tilgodese nature på din bedrift, kan du finde mere information i vores Faktaark og Foldere eller i vores Videoer og Podcasts

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen