MENU
Landmand og rådgiver i marke

Fokusplan

Landmænd har ofte det daglige ansvar for noget af Danmarks vigtigste natur. Men ved landmændene i jeres kommune nok om, hvilke arter der er på arealerne og om den indsats de gør, er det bedste for naturen? Får I snakket nok med de landmænd, som har dyr på kommunens vigtigste naturarealer? Hvis ikke, er det oplagt med en Fokusplan.

Hvad er en Fokusplan?

En Fokusplan er et rådgivningsprodukt til de af kommunens landmænd, som ejer eller forvalter de allervigtigste naturarealer i kommunen. Et prioriteringskriterie, kan f.eks. være de naturarealer, der har den højeste HNV score, eller hvor kommunen kan se et behov for, at der sker en anden og/eller mere målrettet indsat. 

Med en Fokusplan i bagagen får landmænd et samlet overblik over de vigtigste arter og levesteder, der er på naturarealet. De får foto og beskrivelse af de vigtigste arter og får konkret rådgivning om, hvordan de kan bevare eller forbedre forholdene for disse arter samtidig med at de driver deres landbrugsproduktion og/eller naturpleje.  

Hvordan foregår det i praksis?

Fokusplanen starter med et fælles besøg af en specialuddannet naturkonsulent fra SEGES, som sammen med kommunens naturmedarbejder og dyreholder/ejer gennemgå naturarealet. Er der for eksempel sjældne arter, som der skal ske en særlig indsats for, når driften skal planlægges? Eller er der en særlig naturtype, der vil have gavn af en bestemt form for forvaltning?

Vi snakker med landmanden om den nuværende praksis omkring dyrehold, plejeformer og tilskud m.m., og giver på baggrund af dette konkrete anvisninger og løsninger på, hvordan det bedst mulige samspil kan opnås mellem naturindhold, driftspraksis, regler/tilskud og økonomi. Kommunens mål for naturen inddrages og de fremtidige anbefalinger planlægges derefter. 

Samlet munder besøget ud i en kortlægning over konkrete indsatser, som kan udføres eller ændres for at øge naturindhold på arealet. Når kortlægningen er færdig, er produktet en Fokusplan, som indeholder en samlet plan med en beskrivelse af:

  • Målsætning for området
  • Nuværende drift
  • Hvad der går godt/hvad der kan gøres bedre, og hvad der helt skal undgås
  • Om og hvordan indsatsen kan forenes med tilskud til arealet 

Planen indeholder også:

  • Et oversigtskort med beskrivelser af de vigtigste indsatser
  • Foto og kort beskrivelse af de vigtigste arter (dyr og planer) på arealet
  • Planteliste over de vigtigste arter

Hvorfor lave en fokusplan?

Med en Fokusplan får kommunens landmænd en guide til at lave lige præcis den indsats, der giver aller-størst effekt for natur og biodiversitet. Samtidig har vi fokus på at finde de løsninger, der passer bedst, så natur, økonomi og driftspraksis går op i en højere enhed. Fokusplanen kan indgå som en del af kommunens biodiversitetsstrategi, men også som en del af landmandens markedsføring og positive synlighed, da den viser, at her bliver der gjort en målrettet indsats for biodiversiteten. 

Produkter

Ud over selv fokusplanen får landmanden et skilt, som kan hænges op ved indgang til gården som reklame for, at der på gården bliver gjort en særlig og målrettet indsats for biodiversiteten. Desuden medfølger en skabelon til en pressemeddelelse, som landmanden eller kommunen kan bruge, hvis man ønsker medieomtale af sit projekt.

I 2019 tilbyder vi vores fokusplaner som et introduktionstilbud.

Læs fakta om fokusplaner.

Mere Info

Hvis du er interesseret i at få lavet en eller flere Fokusplan i kommunen, kan du kontakte Naturchef Heidi Buur Holbeck på hbh@seges.dk eller på telefon 8740 5450.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen