MENU
Landmand og rådgiver i marke

Fakta om fokusplaner

De værdifulde naturarealer er sjældne.

HNV-scoren (High Nature Value) er indikator for arealernes naturværdi, målt ud fra 14 forskellige parametre.

HNV tager udgangspunkt i, om der dels er gode levesteder for truede og sjældne dyre- og plantearter, dels om disse arter reelt er observeret på arealet. Den maksimale HNV-score er 13, som indikerer, at der her er tale om arealer med høj naturværdi, og at arealet er levested for sjældne arter.

På landsplan er der 302.000 ha med en HNV-score på 5 og derover (minimum score for at kunne søge tilskud til 5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer).

HNV-figur

Figuren viser hvor lille en andel de 302.000 ha udgør af det samlede landbrugsareal. Den viser også hvordan HNV-værdier fordeler sig på skalaen.

Det ses tydeligt, at arealer med høj naturværdi (HNV = 10 – 11 og HNV = 12 – 13) er meget sjældne og kun udgør en meget lille andel af det samlede areal med HNV score på 5 og derover (2016-tal, kilde: Landbrugsstyrelsen).

Det giver derfor rigtig god mening at prioritere og sikre indsatsen på arealer med højt naturindhold og dermed målrette og tilgodese landets mest sjældne og truede arter og økosystemer.

 
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen