MENU
Kvæg på mark

Fra kløvergræs til proteinfoder

En ny bioraffineringsteknik, som udvikles i projektet OrganoFinery, omdanner græs til proteinfoder til økologiske høns, og restprodukterne kan bruges som grovfoder til køer og i biogasanlæg.
Høst af kløvergræs
Høst af kløvergræs
Foto: SEGES P/S
Økologisk svine- og fjerkræproduktion er i kraftig vækst, og det er svært at skaffe tilstrækkeligt økologisk proteinfoder med den rette aminosyresammensætning. Samtidig er interessen for dansk produceret protein stigende og fra flere sider af erhvervet efterspørges lokal produktion af foder, der er garanteret GMO-frit og med 100 pct. sporbarhed.

OrganoFinery baner vejen for, at danske svin og høner kan fodres med dansk produceret økologisk proteinfoder.
Målet med OrganoFinery-projektet er at vise vejen til et nyt 100 pct. økologisk proteinfoder til høns og svin, der er baseret på lokal produceret græs.
Landskonsulent Erik Fog

Protein fra frisk kløvergræsjuice kan erstatte soja

Den nye bioraffineringsteknik udvinder proteinet fra kløvergræs, så det bliver mere anvendeligt som foder til svin og fjerkræ. Det grønne proteinkoncentrat indeholder omkring 40 pct. protein og har en god aminosyresammensætning, så det vil kunne erstatte sojakager.

Ved udvindingen af proteinet presses store mængder helt friskt og fint snittet kløvergræs i en skruepresse, hvorefter saften ledes over i en syrnetank. I tanken opvarmes saften til ca. 40 ⁰C og syrnes med en mælkesyrekultur, der udfælder og konserverer proteinerne. Til sidst centrifugeres proteinerne fra saften, hvorefter det kan bruges til fremstilling af foder.

I projektet er der fremstillet proteinkoncentrat fra økologisk kløvergræs og det er afprøvet i fodringsforsøg med æglæggende høner. Hønerne havde ingen problemer med at producere æg selv med 12 procent græsproteinkoncentrat i foderet. Når der bruges græsprotein i foderet bliver æggeblommerne også mere mørkegule.

Kløvergræsjuice

Selv restprodukterne udnyttes

Fra skruepressen kommer der udover kløvergræsjuicen også en pressekage med store mængder græsfibre. Pressekagen kan bruges til kvægfoder enten i frisk tilstand eller når den har været ensileret. Forsøg med ensileret pressekage til malkekøer viste, at køerne var glade for den type grovfoder og gav endda mere mælk, end når de blev fodret med almindelig græsensilage.
Den store mængde saft fra centrifugerne på bioraffinaderiet kan bruges til biogas, eller den kan udnyttes til udvinding af stoffer med høj værdi til f.eks. medicinal-industrien.

Projektet

Projektet udvikler og afprøver den nye bioraffineringsteknik til proteinfremstilling og afprøver proteinkoncentratets foderværdi til høns.
Desuden undersøges hvorledes græsmarksafgrøder bedst dyrkes til proteinfremstilling, og hvilken værdi restprodukterne har til fremstilling af biogas, gødning og andre produkter.
Den første udvinding af protein fra kløvergræs i stor skala fandt sted i juni 2016, og foderværdien blev bestemt i forsøg med æglæggende høner og malkekøer i efteråret/vinteren 2016. 
Resultater fra projektet kan findes på LandbrugsInfo 

OrganoFinery løber fra 1. februar 2014 til 30. juni 2018, og det udføres som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, SEGES Økologi, Fermentationsexperts A/S, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Biotest ApS, IFAU og Teknologisk Institut-AgroTech. Projektet ledes af Mette Lübeck, Aalborg Universitet.
Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet og er en del af Organic RDD2-programmet, som koordineres af ICROFS.

 


Erik Fog
Erik Fog
Landskonsulent
Økologi Innovation
T: +45 8740 5490
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen