MENU
Kaniner på græs

ANBEFALINGER TIL Økologisk kaninavl

Anbefalinger hovedsageligt baseret på franske erfaringer. Bemærk, at det er vigtigt også at sætte sig ind i de danske regler på området.

Opstaldningssystem

Avlsdyrene kan med fordel opstaldes i mobile græsningsbure, hvor inde- og udeareal er bygget sammen. Indearealet bør være ca. 1 m2 til et moderdyr med opdræt, mens udearealet som minimum skal være 2,5 m2 til de mobile huse. Indearealet indrettes så de kan deles i to, med en redeafdeling og en foderafdeling.  Til adskillelse anvendes en flyt- og vendbar plade med hul så moderdyret kan komme ud og ind. Hullet bør placeres så ungerne ikke kan forlade redeafdelingen de første uger. Høhæk kan placeres enten i redeafdelingen, så ungerne kan spise hø når dieperioden aftager, eller sammen med kraftfoderanordningen i foderafdelingen. Vand gives på udearealet (længst fra indgangen til huset).

Der skal være net i bunden af udearealet for at undgå indtrængen i folden. Maskestørrelse på 1½x1½ tommer giver rimelige græsningsmuligheder. Maskestørrelsen på sider og top kan være mindre. Det anbefales at bruge punktsvejset tråd for bedre holdbarhed. Tynd hønsetråd skal udskiftes oftere, og hønsetråd giver ræven bedre mulighed for at trænge ind.

Udearealet må højst være 50 pct. overdækket. Dette kan give skygge eller ly. Her kan anvendes en flytbar presenning, fiberdug eller en plade. 
Der bør være en låsemekanisme på huset, så hunde eller ræve ikke kan åbne til hus eller fold.

Økologiske kaniner - bure på mark

Husene kan med fordel placeres i rækker forskudt så de dækker græsarealet jævnt, og gruppevis, f.eks. med hunner fra samme familie eller hunner der parres samtidig. Dyrene trives bedst med selskab, og samtidig letter grupperingen den daglige pasning af kaninerne.

Daglig pasning

Kaninerne gives hø og evt. anden grovfoder, samt kraftfoder (kornblanding eller kaninpiller). I redeafdelingen skal der strøs dagligt med halm eller lignende, for at holde fugt og sygdomsrisiko nede. Ungerne tilses, og registreres eventuelt i logbog. Burene flyttes, så udearealet primært står på nyt græs. Vandforsyningen tjekkes. Med 1½ l vandflasker skal der gives vand mindst 1-2 gange om ugen.

Når ungerne er 3-4 uger gamle bør de få adgang til hele indearealet.  Når dyrene er 4 uger gamle bør de have adgang til udearealet.
En rutineret kaninpasser kan forestå den daglige pasning af 60 moderdyr og afkom med ca. to timers arbejde.

Hygiejne og forebyggelse

Redearealet strøs dagligt med halm for at sikre et tørt leje. Det øvrige husareal rengøres efter behov. 
Den mobile fold flyttes dagligt for at sikre nyt græs og reducere smittetrykket fra gødningen.
Samme græsningsareal bør kun bruges 2 år ad gangen for at begrænse coccidiebelastningen. 
Områder med vilde kaniner er uegnede til kaninopdræt, da der er risiko for at sygdomme kan overføres til de opdrættede kaniner.

Fodring

Kaninernes foder bør bestå af mindst 60 grov- og stråfoder. Det øvrige foder kan være kornblandinger eller færdigblandet foder fra foderstof (kaninpiller). Hø bør tildeles ad libitum gennem hele livscyklus. 

Kraftfoder har to funktioner: A) at tilføre energi til produktive kaniner, der ikke kan få dækket deres energibehov ved grovfoder alene. B) at afbalancere proteinindholdet, således at man bruger højprocentligt kraftfoder om vinteren, hvor grovfoderet primært består af rodfrugter - og lavprocentlig kraftfoder ved at iblande passende mængder korn i forår og forsommer, samt når der bruges grøntfoder med bælgplanter (kløver og lucerne).
Når ungerne er tre uger gamle er de klar til at få suppleret modermælken med hø og korn eller piller.
Græsblandinger med urter er attraktive for dyrene, men andelen af hvidkløver kan med fordel begrænses.

Fravænning

Når ungerne er 6-8 uger gamle kan de fravænnes. Moderdyret kan med fordel flyttes til en ny mobilfold ved 6 uger mens ungerne får endnu to uger i deres fødefold før de flyttes til en ungdyrsfold (arealet til slagtekaninerne). Flyttes kaninerne tidligere end ved 8 uger, er de mere følsomme for coccidier.

Parring

En hunkanin kan parres første gang når den er ca 5 måneder gammel. 
Moderdyrene viser ofte brunst få dage efter fravænning.  Når hunnen er i brunst sættes hun ind i hannens bur. Hunnen kan flyttes igen efter 1-2 konstaterede parringer. Efter 12 dage kan man mærke på hunnen, om hun er drægtig.

Ungdyrsfold

Når ungerne er 8 uger gamle kan de flyttes til en ungdyrsfold med jævnaldrende ungdyr. Er folden mobil og kan flyttes jævnligt skal der afsættes mindst 0,4 m2/dyr. Er folden permanent skal der afsættes mindst 5 m2/dyr. Flokke på op til 50 dyr vurderes at være passende.  En mindre fold bevirker, at dyrene skal flyttes oftere. I foldene skal der være velstrøede huse med plads til alle dyrene.

Udearealerne bør hvile mindst to måneder mellem hvert hold, for at reducere risiko coccidiebelastningen. Folden kan med fordel afgræsses af andre dyr, inden der igen sættes kaniner på folden. Folden bør rævesikres, enten med overdækning eller med strømførende tråd nederst og øverst på indhegningen. I nogle områder er det nødvendigt at sikre mod fugle ved overdækning med net.
Hvis dyrene skal holdes i folden til de er mere end 3½-4 måneder gamle, bør de kønssorteres inden indsætning. Hvis dyrene slagtes når de er 3-4 måneder gamle, kan kønsopdelingen udelades.


Download anbefalingerne som pdf.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen