MENU
Grise på mark

Projekt nyere, bedre og mere økologi

Vi har mange års kompetence i at gennemføre relevante projekter og afprøvninger, og vores blik er altid skarpt rettet mod nye muligheder.

En af vores vigtigste opgaver er at holde de lokale rådgivningsvirksomheders økologikonsulenter ajour med den nyeste viden om landbrugsproduktionen.

Vi beskæftiger os bredt med økologisk jordbrug og med alle produktionsgrene. Eksempelvis laver vi vigtige afprøvninger af forskellige afgrøder i landsforsøgene, hvor vi skal komme med ny, faglig viden, som landmændene hurtigt kan implementere.

I SEGES hjælper vi landmænd til at udvikle deres forretning og se mulighederne i andre led af værdikæden – eksempelvis ved at begynde at producere og sælge egne produkter. Vi bistår i opgaven med at afklare, om en produktidé hænger sammen rent økonomisk, og dermed om det overhovedet kan betale sig at gå i gang med den.

Fra forskere til jord under neglene

Vi deltager i en række danske og internationale projekter, hvor vi er med til at udvikle ny viden til gavn for det danske, økologiske landbrug. Herudover udvikler vi støtteværktøjer og andet til rådgivere og landmænd.

Afdelingen rummer stor faglig viden og erfaring – blandt andet via vores medarbejdere med forskerbaggrund men også fra rådgivningsvirksomheder og praktisk landmandserfaring.

Vi arbejder inden for de traditionelle produktionsgrene, men vi ser også på nye muligheder. Vi har eksempelvis knowhow inden for biogas og bioraffinering af grøntafgrøder, hvilket er et område, der rummer nogle meget spændende muligheder.

Vi søger efter veje til at opgradere dele af biomassen til højværdiprodukter, der kan afsættes som foder og gødning. Eksempelvis i form af mere kløvergræs i sædskifterne på de økologiske planteavls- svine- og fjerkræbedrifter. Kløvergræs, der kan blive til økologisk proteinfoder, og resterne omdannes til kvælstoffri, afgasset gødning.


Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES.

Kirsten Holst
Kirsten Holst
Økologichef
Økologi Innovation
T: +45 8740 5489
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen