MENU
Konsulent arbejder ved computeren

Godsejere på vej i den rigtige retning

Ægteparret Dorthe og Per Bo Hansen har fået sat ord på, hvilken strategisk vej der er den rigtige for dem frem mod 2020. Per Bo skal nu for alvor i gang med at forretningsudvikle deres virksomhed, Margård Gods på Fyn.
Det er vigtigt at tænke i helheder, når man lægger en strategi for og forretningsudvikler sin virksomhed. Man bør for eksempel forholde sig til både de hårde og de bløde værdier.
Det er vigtigt at tænke i helheder, når man lægger en strategi for og forretningsudvikler sin virksomhed. Man bør for eksempel forholde sig til både de hårde og de bløde værdier.
Foto: Colourbox

Dorthe og Per Bo Hansen fra Margård Gods på Fyn har gennemført et strategiforløb i samarbejde med konsulenter fra SEGES og Centrovice. Det har været en øjenåbner for ægteparret at finde ud af, hvilke rammer der betyder mest for dem og deres virksomhed.

Dorthe blev inddraget i processen lige fra begyndelsen, og det stod hurtigt klart, at det for dem begge var meget vigtigt at holde fast i de eksisterende rammer. Det ville ikke give mening for dem at starte en gårdbutik eller at udleje en del af godset. Forretningsudviklingen skulle ske på andre måder.

Per Bo Hansen forklarer, at strategiprocessen hjalp dem med at få afklaret, hvilken strategisk retning de begge ville have det bedst med:

- Vi har lært, hvor vigtigt det er, at vores privatliv og virksomhedens udvikling går hånd i hånd. Det har givet os baggrunden for i fællesskab at udstikke kursen for Margård Gods.

Jeg har fået så meget inspiration og konkrete værktøjer at arbejde videre med, at jeg nu har rigtig meget lyst til at udvikle godset og se det vækste til glæde for kommende generationer.
Godsejer, Per Bo Hansen

Nu gælder det forretningsudviklingen

Næste skridt var at få optimeret forretningen, og den proces er allerede godt på vej. Herefter gælder det forretningsudviklingen. Der skal fremover satses mere på at komme længere ud i værdikæden. Nogle af de råvarer, som bliver produceret på godset i dag, skal også forædles her.

En ansøgning til Innovationsfonden har kastet nogle midler af sig. De er for eksempel blevet øremærket til en markedsanalyse, som skal munde ud i en business case for de nye produkter, godset kommer til at satse på i fremtiden. Per Bo glæder sig til at komme i gang med arbejdet:

- Jeg har fået så meget inspiration og konkrete værktøjer at arbejde videre med, at jeg nu har rigtig meget lyst til at udvikle godset og se det vækste til glæde for kommende generationer.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen