MENU
Konsulent arbejder ved computeren

Socialjura og ansættelsesret

Juristerne i SEGES har stor erfaring med at rådgive om ansættelsesforhold, sociale ydelser og erstatning i forbindelse med personskade. Vi har svar på rede hånd om juraen.

Der er mange regler, der skal overholdes, når man har ansatte. Regler om ansættelseskontrakter, udenlandsk arbejdskraft, opsigelse, bortvisning og ferieregler er bare nogle af de områder, der reguleres af lovgivningen.

Har du ansatte i din virksomhed, er det eksempelvis vigtigt, at ansættelseskontrakten er korrekt udformet, og at reglerne i forbindelse med en opsigelse overholdes. 

Reglerne om folkepension og førtidspension for selvstændige kan også volde hovedbrud. Vanskelighederne opstår især, når virksomheden skal sælges. Hvis du har en stor fortjeneste på salget, kan det få indflydelse på udbetalingen af din folkepension. Også i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge og efterløn er det vigtigt at kende reglerne til bunds. Er der først skrevet forkert til a-kassen, kan det nemlig være vanskeligt at få tilkendt en ydelse bagefter.

Endelig er der mange selvstændige, som ikke kender deres muligheder for at få erstatning, hvis de kommer ud for en ulykke i virksomheden eller er ude for en trafikulykke og ender i en såkaldt personskadesag.

Vi hjælper dig også gerne, hvis du er landmand, men altid i samarbejde med din lokale rådgiver. 

Vi har mange års erfaring i at rådgive om reglerne for selvstændige vedrørende arbejdsløshedsforsikring og efterløn, sociale pensioner, personskadesager og ansættelsesret.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kan rådgive dig i forbindelse med ansættelseskontrakter eller tvister, som er opstået i løbet af ansættelsen eller omkring ansættelsesforholdets ophør.

Har du og din ægtefælle behov for at finde ud at, hvilke sociale ydelser, I er berettigede til, kan vi hjælpe med rådgivning og sagsbehandling - herunder korrespondance med offentlige myndigheder og hjælp i forbindelse med en eventuel klagesag.

Vi stiller også meget gerne vores ekspertise til rådighed, hvis du har brug for hjælp til at sikre, at du som selvstændig virksomhedsejer får den erstatning, du er berettiget til fra forsikringsselskabet. 

Uanset om dine udfordringer drejer sig om ansættelsesforhold, sociale ydelser eller erstatning, styrer vi dig sikkert gennem reglerne.

Bliv klogere på socialjura og ansættelsesret

SEGES’ eksperter udgiver også bogen ”Aktuel familie- og socialjura”. Den bliver opdateret årligt og beskriver den nyeste lovgivning på områder som arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, sociale pensioner, personskade og ansættelse.

Du kan bestille bogen her.


Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES.

Bodil Irene Jensen
Bodil Irene Jensen
Specialkonsulent
Skat
T: +45 8740 5219
Jacob Langvad Nielsen
Jacob Langvad Nielsen
Specialkonsulent
Erhvervsjura
T: +45 8740 5188
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen