MENU
Rækker af nysåede afgrøder

På udkig efter nyt måleudstyr til landmændene

SEGES er på jagt i andre brancher for at finde grej, som landmændene kan bruge til at skaffe præcise målinger af næringsstoftabet fra deres marker.

SEGES er i gang med at screene markedet for håndholdt måleudstyr, som konsulenter og landmænd kan bruge til at få mere præcis viden om, hvor meget kvælstof og fosfor, der forlader markerne via drænene.

Måleudstyret skal støtte landmændene til en målrettet indsats, den dag drænvirkemidlerne formodentligt er en realitet og forhåbentligt kan erstatte tiltag på markerne som for eksempel efterafgrøder.

Drænvandsundersøgelserne har bragt os et stykke af vejen, men kritikken af dem har været, at der kun måles koncentration af kvælstof i drænvandet. men ikke på den mængde vand, der strømmer ud af drænene - også kaldet flow. Det betyder, at vi ikke i mængder kan angive, hvor meget kvælstof, der reelt forlader marken via drænene
Flemming Gertz, landskonsulent i SEGES

Markedsundersøgelse og nye metoder

Traditionelle flowmålinger er en omstændelig og dyr proces, som ikke er realistisk at udføre ret mange steder. Derfor spiller modeller i dag en stor rolle for fastsættelse af kvælstoftabet.

Flemming Gertz håber at finde frem til nye metoder, som kan bruges lokalt og dermed give den enkelte landmand en bedre dokumentation for, hvor store mængder kvælstof, der passerer ud af markerne via dræn.

- I første omgang laver vi en markedsundersøgelse for at finde nyt udstyr til flowmålinger og koncentrations-målinger. Vi ved, at der laves masser af flowmålinger i industrien, så jeg er spændt på, hvad vores screening viser, fortæller Flemming Gertz.

Når der er fundet lovende udstyr, er næste trin at teste udstyret i marken. Det kommer blandt andet til at ske i samarbejde med landmænd og konsulenter ved Odder.

Projektet TReNDS er støttet af Innovationsfonden.

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen