MENU
Plantebased Business Centre

Plantbased Business Centre

Flere plantebaserede fødevarer i kosten, baseret på højværdi råvarer og ingredienser, skal være en attraktiv og integreret del af et klimaneutralt landbrug- og fødevareerhverv.

Danske afgrøder i fremtidens plantebaserede fødevarer – det er målet for PlantBased Business Centre.

Plantebaserede fødevarer er i stor fremgang hos forbrugerne verden over og en del af løsningen mod et mere bæredygtigt fødevaresystem. Vores vision på PlantBased Business Centre er at få flere lokalt producerede råvarer i plantebaserede fødevarer og drikke. Det gør vi ved at skabe kontakt og forretningsmuligheder mellem planteavl og fødevarevirksomheder. 

Forbrugerne efterspørger fødevarer, der bidrager positivt til klima, miljø og bæredygtighed og samtidig imødekommer efterspørgslen på smagfulde, sunde, sikre og sporbare produkter.

Men ser vi på indholdet i de mange nye planterige produkter er råvarerne ikke ’made in Denmark’, selvom der er et stort potentiale i Danmark for produktion og udvikling af flere planter til mad. Ikke mindst fordi det er et vigtigt skridt mod at dansk landbrug bliver mere bæredygtigt. 

Skal plantebaserede fødevarer blive et nyt væksteventyr for det danske landbrugs- og fødevareerhverv, kræver det samarbejde og synergi i hele værdikæden. PlantBased Business Centre arbejder på at udnytte de danske styrkepositioner indenfor ressourceeffektiv produktion, sundhed, clean label, fødevaresikkerhed, sporbarhed og dokumenteret klimaaftryk til at udvikle fremtidens højværdi ingredienser og råvarer til føde-vareindustrien. 

Har du brug for specifikke afgrøder og sorter, efterspørger du specifikke kvaliteter i en råvare eller vil du afprøve en ny afgrøde eller sort under danske dyrkningsbetingelser, så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

I PlantBased Business Centre tilbyder vi følgende:Højværdi råvarer og ingredienser

Vi hjælper virksomheder med at udvælge dyrkningsegnede og robuste afgrøder på baggrund af ernæringsprofiler og funktionelle egenskaber. Et lavt indhold af bitterstoffer i afgrøder kan forbedre smag og konsistens i plantebaserede fødevarer og dermed gøre produkterne mere konkurrencedygtige.

 
              
 
 

Nationalt testdyrkningscenter

Afgrøder og sorter har unikke funktionelle egenskaber. Vi hjælper med at identificerer relevante sorter og dyrke dem i mindre volumener af 500 gram – 1 tons, som fødevarevirksomheder kan afprøve i produktionen og efterfølgende bestille i større volumen. Endvidere hjælper vi med at testdyrke og tilpasse nye afgrøder og sorter til danske dyrkningsbetingelser.

 

Bæredygtige værdikæder

Er du nysgerrig på hvor mange CO2-ækv. din produktion udleder? Så kan vi hjælpe med at udarbejde en livscyklusanalyse af din produktionskæde. Herved får du indsigt i, hvilke led i kæden der har størst CO2-ækv. emmisioner.

Vi kan endvidere lave en plan for, hvordan du opnår en mere bæredygtig produktionskæde.

         

R&D aktiviteter

Vi samarbejder med landmænd, fødevarevirksomheder, universiteter og interesseorganisationer om at øge dyrkning og anvendelse af lokale afgrøder og accelerere markedsmuligheder og styrkepositioner indenfor for ingredienser og råvarer til planterige fødevarer og bæredygtige fødevaresystemer.

Har du en innovativ ide, så kontakt os.  
 

Samarbejde og netværk

Vi har udarbejdet et Danmarkskort over producenter og aftagere af bælgplanter til plantebaserede fødevarer og bidrager gerne til at finde den rigtige samarbejdspartner til dig. Har du brug for en landmand, der kan levere eller en aftager af råvarer til plantebaserede fødevarer, så kontakt os.

Vi holder oplæg om planteproduktion, værdikæder og marked

 

 

 

Analyser & indsigter


SEGES Innovation er rig på både erfaringer og kommercielle relationer indenfor plantebaserede fødevarer og vi står parat til at hjælpe med rådgivning indenfor følgende områder:

  • Værdikædeanalyser og statistik
  • Udvikling og branding af bæredygtige fødevaresystemer
  • Skrivning og projektledelse af større fondsansøgninger.     
Vi samarbejder med:

De danske landmænd, Teknologisk Institut, Dragsbæk, Nordic Seed, Naturli, Orkla, Food & Bio Cluster Denmark, Landbrug & Fødevarer, Carlsberg, DRYK, Crispy Food, Organic Plant Protein, Cosucra, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, DLG, DAKOFO, Chr Hansen, Novozymes, Danish Crown, Arla Foods, Siccadania, Sejet, Baltic Pulses & Proteins, Dansk Vegetarisk Forening, Food Organisation of Denmark, Plantebaseret Videnscenter, Økologisk Landsforening, Agro Alliancen, Food Nation, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Teknologiske Universitet, Aalborg Universitet og mange flere.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen