MENU
Kornmark klar til høst

Sådan kan Planter & Miljø hjælpe dig

Hos SEGES Planter & Miljø finder du eksperter, som følger og støtter udviklingen inden for hvert deres felt - for eksempel planteværn eller frø. Deres viden er unik, og de står klar til at rådgive din virksomhed. 
Små grønne afgrøder

Dyrkning af planter

Korn, raps, frø, kartofler, grovfoder, gødskning, planteværn, jordbearbejdning, vanding og dræning er blot nogle af de områder, vi har eksperter på.    Læs mere om dyrkning af planter

Miljø

Planter & Miljø har en vigtig opgave i at analysere, hvordan lovforslag og nye regler påvirker landmandens produktion, miljøet og naturen.  Sådan hjælper vi dig
Luftfoto af gård i landskab

Landskab

Vi ser landbruget, miljøet, naturen og landskabet som en helhed. Mange projekter handler derfor om at udvikle nye ideer sammen med landmænd, myndighedspersoner og rådgivere. Sådan hjælper vi dig

Bioenergi og bioraffinering

I Bioøkonomi arbejder vi på at bringe bioraffinering ud af højtflyvende akademiske tidsskrifter og ned på jorden - ned på de danske marker helt bogstavelig. Læs mere om bioenergi
Vores konsulenter studerer forsøgene i marken

Forsøg og test af planter, metoder og teknik

Formålet med de mange forsøg og test er at skabe ny og sikker viden om, hvilke behandlinger, der giver den bedste økonomi for landmanden.  Læs mere om test og forsøg
Landmanden bruger mobilen i marken

It til planteproduktionen

Vi udvikler it-programmer, som rådgivere og landmænd kan bruge til planlægning, registrering, optimering og dokumentation af planteproduktionen.  Læs mere om it i planteproduktionen

Teknik til marken

Vi ved, hvordan maskinerne skal bruges og hvilke typer, der er bedst til forskellige opgaver. Derudover har vi også den nødvendige viden om love og regler for landbrugsmaskiner.
Læs mere om teknik til marken
Droner tages i brug i markkortlægning

Præcisionsjordbrug

I Planter & Miljø arbejder vi for, at landmændene kan få optimalt udbytte af den nyeste teknologi inden for landbruget. Læs mere om præcisionsjordbrug
Sommerfugl

Natur

Vi arbejder på at sikre, at landbruget kan udvikle sig i samklang med naturen. Det handler om finde tiltag, som landmændene kan gøre for at skabe mere og bedre natur Sådan hjælper vi dig

Produktionsøkonomi i planteproduktionen

Har du brug for modelberegninger for, hvordan forskellige afgrødescenarier vil påvirke produktionsøkonomien kan du få hjælp fra Planter & Miljø. Læs mere om økonomi i planteproduktionen
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen