MENU
Luftfoto af en gård i landskab

Landskab

Vi arbejder med landbrugets rolle og placering i det åbne land. Landbrugsbyggeri og landskabsplanlægning er nogle af elementerne.

Planlægning i det åbne land kræver, at mange interesser afvejes. Der skal eksempelvis tages hensyn til produktion, bosætning og landskabelige interesser.

Vi ser landbruget, miljøet, naturen og landskabet som en helhed, der skal spille sammen. Og vi samarbejder med forskellige aktører omkring planlægning for den enkelte ejendom, bedriften i sin helhed og landbruget i kommuneplanerne og det åbne lands udvikling.

Mange projekter handler derfor om at udvikle nye ideer sammen med landmænd, deres rådgivere, myndighedspersoner og forskere. Vores eksperter rådgiver landmænd og lokale konsulenter i konkrete sager, ligesom vi løser konsulentopgaver for virksomheder og kommuner.

Vi arbejder med landskabsanalyser og -planer, lokalisering, placering og udformning af landbrugsbyggeri. Sanering og genanvendelse af bygninger, der er blevet til overs, er også et vigtigt område - både på den enkelte ejendom og som led i en større plan for et område.

Vi har et stort tværfagligt samarbejde for at sikre en optimal proces og en helhedsorienteret tilgang.

”Udviklingsplanen” er en ny metode, som kan bruges, når landmand, rådgivning og kommune i fællesskab skal lave udviklingsplaner for bedriften og lokalområdet.

Sådan kan vi hjælpe dig

Har du brug for rådgivning, undervisning og oplæg om planlægning, landskab og arkitektur i landbruget og det åbne land? Så bidrager vi gerne med ekspertviden og erfaringer. Sammen med rådgiverne i DLBR løser vi en række konkrete opgaver. Det kan for eksempel være at se på udviklingsmuligheder i et produktionslandskab eller vurdere potentialer i et bygningsanlæg.

Vi kan også hjælpe dig med projektledelse og projektudvikling. Og søger du rådgivning om dannelse og drift af netværk inden for planlægning, er SEGES Innovation også et kompetent bud på en samarbejdspartner.

Rådgivning om helhedsplaner og bygnings- og landskabsarkitektur er et andet blad på rådgivningsgrenen.


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen