MENU
Grøn mark med blå himmel

Miljø

Vi arbejder på at udvikle landbrugsproduktionen og et godt miljø.

Vi har en stor  viden om næringsstoffernes kredsløb og tab af næringsstoffer til miljøet. Samtidig har vi kendskab til praktisk landbrugsproduktion og har derfor gode forudsætninger for at finde løsninger, som tilgodeser både miljøet og landbruget.

I disse år er der meget politisk fokus på vandmiljøet og følsomme naturtyper. Vi har derfor en vigtig opgave i at analysere, hvordan lovforslag og nye regler påvirker landmandens produktion, miljøet og naturen. Samtidig skal vi pege på alternative løsninger, som bedst muligt tager hensyn til landbrugets udvikling, miljøet og samfundsøkonomien. For tiden er vi meget opmærksomme på vandområdeplanerne og arbejder på, at indsatsen står mål med effekten.

Vi har blandt andet udviklet et værktøj til at beregne konsekvenserne af vandområdeplanerne. Vi har taget initiativ til drænvandsundersøgelserne, arbejder med drikkevand og medvirker til at belyse effekten af stenrev, ålegræs, vådområder og andre virkemidler.

Sammen med den lokale landbrugsrådgivning i DLBR, bistår vi med at implementere nye løsninger i lokalområdet og formidler erfaringerne til landmænd og rådgivere i hele landet.

Involvering og samarbejde

Involvering er et vigtigt redskab i vores arbejde. Dels involverer vi landmændene i selv at pege på løsninger, fordi det motiverer og skaber de mest holdbare løsninger, dels skaber vi rum, hvor landmænd, deres rådgivere og kommunens konsulenter kan sætte sig sammen og finde fælles løsninger.

Vi har fokus på udvikling og dokumentation af virkemidler uden for dyrkningsfladen, så vi kan nå miljømålene, samtidig med at vi øger landbrugsproduktionen.

Sådan kan vi hjælpe dig

Vi kommer gerne ud og drøfter konkrete miljøudfordringer og løsninger for et område eller konkrete bedrifter i samarbejde med de lokale rådgivere.

Vi hjælper gerne virksomheder med gode ideer til for eksempel nye virkemidler. Vi har et stort overblik over forholdene i hele landet og et stort netværk.

Vi arrangerer kurser i miljøtiltag og vi kommer gerne ud og holder indlæg på møder.

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES Innovation.


Hans Roust Thysen
Hans Roust Thysen
Klimachef
Center for Klima & Bæredygtighed
I projektet Novagrass er vi med til at høste frø af ålegræs, som sås ud i fjorde med kun lidt ålegræs. Det skal være med til at styrke vandmiljøet.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen