MENU
Lars Bonde Eriksen i mark med måleudstyr

Præcisionsjordbrug

Verden vrimler med ny teknologi og masser af data. Vi arbejder for, at landmændene kan få optimalt udbytte af alt det nye.
Der er spændende perspektiver i at lade droner løfte sig op over markerne. Denne drone kortlægger, hvor der er ukrudt i marken.
Der er spændende perspektiver i at lade droner løfte sig op over markerne. Denne drone kortlægger, hvor der er ukrudt i marken.
Foto: SEGES P/S

Optimalt set skal hver enkelt plante i marken have særbehandling. Det vil give det højeste udbytte, udnytte gødning og planteværn optimalt og være mest skånsomt for miljøet. Det er grundlæggende målet for præcisionsjordbrug, som SEGES søger at fremme.

Vi støtter landmænd og rådgivere i at tegne markkort og registrere og analysere data. Vi formidler viden om, hvordan vi kan bruge GPS og sensorer i jordbruget. For eksempel har vi arbejdet en del med at gøde og sprøjte mod svampe og ukrudt ud fra afgrødens biomasse.

Vi indgår i projekter, hvor vi bruger droner til at registrere ukrudt, så det bliver muligt at dosere planteværnsmidlerne mere præcist.

Lige nu leder vi et stort projekt, Future Cropping, der skal samle alle de mange data, som landmandens maskiner registrerer, og kombinere dem med jordbundsdata og vejrdata. Målet er at udvikle et system til landmanden, som gør det nemt for ham at behandle de forskellige områder i marken optimalt.

Future Cropping-projektet skal øge omsætningen hos planteavlere og i forhold til landbrugsteknologi med 600 mio. kr. årligt.

Sådan hjælper vi dig

Har du ideer til nye metoder eller projekter, hjælper vi gerne med sparring. Det kan for eksempel være viden, henvisning til relevante samarbejdspartnere eller oplysninger om markedet.

Vi hjælper kommuner med at analysere, hvor det er optimalt at placere biogasanlæg. Det gør vi ud fra landbrugsdata med oplysninger om de potentielle leverandører.

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Rita Hørfarter
Rita Hørfarter
Specialkonsulent, GIS
Gødning/Miljø
T: +45 8740 5430
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen