MENU
Kornmark klar til høst

Præcisionsjordbrug

Verden vrimler med ny teknologi og masser af data. Vi arbejder for, at landmændene kan få optimalt udbytte af alt det nye.
Der er spændende perspektiver i at lade droner løfte sig op over markerne. Denne drone kortlægger, hvor der er ukrudt i marken.
Der er spændende perspektiver i at lade droner løfte sig op over markerne. Denne drone kortlægger, hvor der er ukrudt i marken.
Foto: SEGES Innovation

Optimalt set skal hver enkelt plante i marken have særbehandling. Det vil give det højeste udbytte, udnytte gødning og planteværn optimalt og være mest skånsomt for miljøet. Det er grundlæggende målet for præcisionsjordbrug, som SEGES Innovation søger at fremme.

Derfor har vi udviklet programmet CropManager: Dit vigtigste redskab til præcisionsjordbrug.

Med CropManager kan landmænd tegne markkort samt registrere og analysere data. Programmet samler alle de mange data, som landmandens maskiner registrerer, og kombinerer dem med bl.a. jordbundsdata og vejrdata. Det gør, at landmanden kan behandle de forskellige områder i marken optimalt.

SEGES Innovation indgår desuden i projekter, hvor vi bruger droner til at registrere ukrudt, så det bliver muligt at dosere planteværnsmidlerne mere præcist. Vi formidler viden om, hvordan vi kan bruge GPS og sensorer i jordbruget. For eksempel har vi arbejdet en del med at gøde og sprøjte mod svampe og ukrudt ud fra afgrødens biomasse.


Sådan hjælper vi dig

Har du ideer til nye metoder eller projekter, hjælper vi gerne med sparring. Det kan for eksempel være viden, henvisning til relevante samarbejdspartnere eller oplysninger om markedet.

Vi hjælper bl.a. kommuner med at analysere, hvor det er optimalt at placere biogasanlæg. Det gør vi ud fra landbrugsdata med oplysninger om de potentielle leverandører.

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES Innovation.


Rita Hørfarter
Rita Hørfarter
Specialkonsulent, GIS
Gødning/Produktion
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen