MENU
Kornmark klar til høst

Produktionsøkonomi i planteproduktionen

I SEGES Innovation har vi stor fokus på produktionsøkonomi.
Hvert år analyserer og samler vi planteavlernes økonomiske resultater.
Hvert år analyserer og samler vi planteavlernes økonomiske resultater.
Foto: SEGES Innovation

Det er godt at kunne høste høje udbytter i marken, men det, der virkelig tæller, er dækningsbidraget, når udgifterne til gødning, sprøjtemidler, maskiner og arbejde er trukket fra. Vi gør derfor meget ud af at indlægge økonomiske betragtninger, når vi præsenterer resultater fra vores forsøg.

Vi følger prisudviklingen for planteprodukter tæt og udarbejder prognoser og produktions- og driftsøkonomiske analyser. Vi laver også en række beregninger for totaløkonomien på forskellige bedriftstyper og bedriftsstørrelser. Risikostyring er et vigtigt område.

Vi udarbejder desuden redskaber, som rådgivere og landmænd kan bruge til at optimere økonomien i planteproduktionen i forhold til de aktuelle forhold på bedriften. For eksempel til at vurdere, om det kan betale sig at så om, eller hvor meget afstanden til marken indvirker på økonomien.

Vi udvikler enkle værktøjer, som landmænd og rådgivere kan bruge til at analysere, benchmarke og styre økonomien.

Sådan hjælper vi dig

Vi kommer gerne ud og holder foredrag eller underviser i produktionsøkonomiske emner.

Har du brug for modelberegninger for, hvordan forskellige afgrødescenarier vil påvirke produktionsøkonomien, hjælper vi dig også gerne med at udføre dem.

Vil du vide mere?

Kontakt en medarbejder i SEGES Innovation.


Michael Højholdt
Michael Højholdt
Landskonsulent, cand. agro.MBA
Virksomhedsøkonomi
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen