MENU
Vækst med bæredygtighed - topbanner

Vækst med bæredygtighed

Når vi i SEGES taler om bæredygtighed, er det både den økonomiske, den sociale og den miljømæssige bundlinje, vi har øjnene rette mod.  

Vi mener, at du som landmand bidrager til en bæredygtig udvikling, når du hele tiden arbejder på at skabe balance mellem produktionens økonomiske udbytte og produktionens konsekvenser for miljø og for mennesker.

Vi har fokus på, at bæredygtig udvikling er for alle. Det behøver ikke at koste ressourcer at arbejde mere bæredygtigt – og faktisk er langt de fleste landmænd allerede i gang med en masse tiltag for en mere bæredygtig produktion. Nogle kalder det bare noget andet. ”Optimering” eller ”almindelig sund fornuft” eksempelvis.

Hos SEGES arbejder vi intenst med bæredygtighed, og vi ønsker at lokalisere og dele de bedste bæredygtighedsinitiativer.

Søren Bisp
Søren Bisp
Chefkonsulent
Future Farming, Ledelse
T: +45 8740 5537

Podcasts

Her kan du høre podcasts og få ny inspiration og viden om bæredygtigt landbrug. 

Hør podcasts

Videoer

Her kan du se en række korte videoer, der præsenterer landmænd med spændende tanker om og inspirerende idéer til bæredygtigt landbrug. 
Se videoer

Inspirationskatalog

Bliv inspireret! Læs her, hvordan andre landmænd og fødevareproducenter arbejder bæredygtigt på alle muligheder måder og på kryds og tværs af den danske landbrugs- og fødevareklynge. 
Se inspirationskataloget

Bæredygtige nyheder:Ejnar Schultz, direktør i SEGES
 

Dansk landbrugs bæredygtighed er attraktiv at investere i

Den globale fokus på bæredygtighed vokser. Historisk har mange i og omkring vores erhverv haft en tendens til at sætte lighedstegn mellem bæredygtighed og miljø/klima, som selvfølgelig også er meget tunge elementer i vurderingen af landbrugets bæredygtighed.

     

 
 

Foderprotein fra gylle kan gøre dansk landbrug mindre afhængig af indkøbt soja

Landbruget mangler bæredygtigt produceret protein – primært til dyrefoder. Gennem et nyt forskningsprojekt visualiseres en win-win løsning, som både sikrer en proteinforsyning med et langt lavere CO2-aftryk og samtidig gør danske landmænd mindre afhængige af at indkøbe eksempelvis soja.

Læs mere.

     

Gylleanlæg 
 

Nyt projekt vil optimere på biogas og nedbringe klimagasudledningen fra svinegylle

Hurtig udslusning af gylle fra svinestalde kan være en af de lavthængende frugter, som nedbringer Danmarks udledning af klimagasser. Et nyt projekt skal afdække det reelle potentiale og udfordringerne for landmændene. 

Læs mere.

     

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug  
 

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug

Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på opfordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og -ventilation. 

Læs mere.

     

Hjemmedyrkede mikroalger           
 

Hjemmedyrkede mikroalger kan være fremtidens bæredygtige foderprotein

I fremtiden skal forsyningen af proteinfoder til landbruget, som nu i høj grad er baseret på importeret soja, kunne erstattes af foderprotein fra danskdyrkede mikroalger.

Læs mere.

     

 

Danmark på bæredygtighedstoppen

Danmark er nummer 2 på en netop offentliggjort liste over de lande i verden, som er nået længst med at implementere FN’s verdensmål, der samlet skal skabe en mere bæredygtig verden. 

Læs mere.


Følg vores arbejde med bæredygtig vækst

Følg os på 

Facebook    Økonomi og ledelse i landbruget

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen