MENU
Vilde blomster

RISE gør virksomheden mere bæredygtig i hele værdikæden

RISE dokumenterer, hvor bæredygtig jeres virksomhed er, og giver mulighed for storytelling over for jeres kunder.

I går selvfølgelig allerede efter, at jeres virksomhed er så bæredygtig som mulig. Men kan I dokumentere det? Og får I synliggjort over for kunderne, at arbejdet med bæredygtighed starter allerede ude hos jeres leverandører? Det kan RISE hjælpe jer med.

RISE giver et overblik over bæredygtighed for jeres virksomhed, som det indtil nu ikke har været muligt at opnå. Med rapporterne fra en RISE-analyse af jeres leverandører i hånden kan I sort på hvidt dokumentere, hvor bæredygtig jeres virksomhed er. 

De danske forbrugerne forventer, at de danske fødevarevirksomheder har fokus på bæredygtighed. Med RISE får I mulighed for at synliggøre jeres grønne profil. 

 

Hjælp dine leverandører til at blive mere bæredygtige

På baggrund af RISE-analysen udarbejdes en udførlig rapport for hver af jeres leverandører, der beskriver bæredygtigheden på de konkrete bedrifter. 

Jeres leverandører får dermed et strategisk værktøj, der giver dem mulighed for at arbejde med bæredygtighed som en del af den overordnede optimering af bedriften.

Figur - RISE

”Spindelvævet” giver et visuelt overblik over graden af bæredygtighed på den enkelte bedrift. Jo tættere, den hvide streg er på yderkanten, jo mere bæredygtig er bedriften. 

RISE-metoden afspejler flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere om de 10 fokusområder, der måles på i en RISE-analyse, og bliv klogere på, hvad de dækker over.
Vi oplever når vi arbejder med RISE – ud over at vi får overblik - at vi bliver meget konkrete omkring de tiltag, som kan gøres, for at vi forbedrer bæredygtigheden. Det går fra snak til handling.
Susanne Rokkedahl, Rokkedahl

Få rådgivning til arbejdet med bæredygtighed

For at kunne synliggøre jeres grønne profil over for kunderne og forbrugerne skal I have en bæredygtighedsstrategi, som gælder for alle leverandørerne. I kan få en ekspert i bæredygtighed med på f.eks. bestyrelsesmøder. På møderne forklarer eksperten effekterne af forskellige bæredygtighedstiltag og er med til at drøfte, hvilke tiltag det giver mening at implementere på jeres leverandørers bedrifter.

Det er også muligt at udarbejde et RISE-polygon, der viser gennemsnittet for alle jeres leverandører, så I kan benchmarke hver enkelt leverandør op imod gennemsnittet af de øvrige leverandører.

Aktiver leverandørerne i arbejdet

Når strategien er lagt, skal leverandørerne aktiveres. Også her er der mulighed for at få hjælp fra en RISE-konsulent, som gerne deltager i f.eks. staldskoler eller erfagruppemøder blandt leverandører, og giver ekstra feedback på bæredygtighedsanalyserne.

Der er også mulighed for at få udarbejdet specifikke vejledninger til leverandører om de tiltag, som virksomhedens bæredygtighedsstrategi lægger op til, at de skal implementere på deres bedrifter.

Har du særlige ønsker til rådgivning, så kontakt:
Majken Husted, T 4017 7126, M majh@icoel.dk Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen