MENU
Græssnitter

Græsprotein er på vej til at blive en god forretning

Udviklingen af græsprotein fra græs og kløver er nået langt i Danmark. Nu gælder det om at forbedre business casen. Derfor er virksomheder og universiteter gået sammen i projekt Græs-prof om at nå en række afgørende landvindinger.

Partnerskabet mellem virksomheder indenfor landbruget og forskningsinstitutioner sigter efter at gøre græsprotein til en god forretning i hele værdikæden.

Derfor går de 13 partnere efter: 

  • at finde de bedste græs- og kløversorter, som kan give det største udbytte af græsprotein, 
  • at udvikle den mest optimale høstteknik, der sikrer en høj kvalitet af græsprotein, og som samtidig er skånsom for jorden og omkostningseffektiv, samt 
  • at optimere snitningen af græsset. Snitningen er det første vigtige trin i raffineringsprocessen og har stor betydning for et bioraffineringsanlægs kapacitet og ydeevne. 
Målet for projektet er at skaffe den konkrete viden og de tekniske løsninger, som landmænd og græsproteinanlæg skal bruge for at kunne producere græsprotein økonomisk og bæredygtigt.
Erik Fog, projektleder

De 13 partnere arbejder også målrettet på at udvinde tanniner og andre stoffer af restprodukter fra fremstillingen af græsprotein. Tanniner kan mindske infektioner med indvoldsorm i husdyr, og produktionen af et tanninholdigt fodertilskud vil gavne den samlede økonomi i fremstillingen af græsprotein.

Endelig vil partnerne dokumentere miljø- og klimaaftryk for både græsprotein og foderblandinger med græsprotein efter en ny fælleseuropæisk standard. PEF-dokumentationen, som den nye standard hedder, forventes at give de foderstoffirmaer, som vil handle med græsproteinfoder, en salgsfordel på det europæiske marked. 

Alt dette – og mere til – sker i projekt Græs-prof. Følg med i arbejdet her på siden.

Kira Kalsen Nissen
Kira Kalsen Nissen
Konsulent
Biogas & Bioraffinering

Fakta om projekt Græs-prof

Græs-prof er et fireårigt projekt (2020-2023) med titlen "Værdiskabelse med græsprotein". Projektet ledes af Erik Fog, Innovationscenter for Økologisk Landbrug, E: eikf@icoel.dk. Landbrugsstyrelsens innovationspulje Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) støtter projektet med et tilskud på 11,3 millioner kroner.

En række virksomheder indenfor landbruget investerer samtidig yderligere 7,5 millioner kroner i projektet. 

Se, hvem projektets 13 partnere er.


Tilmeld nyhedsbrev

(under SEGES Projekter)


Græsprotein

Nyheder og arrangementer

Følg med i, hvad der sker i Græs-prof, og meld dig til nyhedsbrevet.


Læs mere
Græsprotein

Aktiviteter i Græs-prof

Bliv klogere på, hvad partnerne arbejder med.
Læs mere
Græsprotein

Video

Se videoer om aktiviteter i projektet og få inspiration til at arbejde med græsprotein.

Læs mere
Græsprotein

Hvem er med i Græs-prof?

Mød de virksomheder og universiteter, som arbejder på at gøre græsprotein til en god forretning.
Læs mere
Græs

Artikler

Resultater opdateres løbende. Læs mere
Græsprotein

Andre relevante projekter

Få overblik over andre projekter, som arbejder med grøn bioraffinering. 

Læs mere
Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

GUDP-logo

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen