MENU
Græssnitter

Aktiviteter i Græs-prof

Virksomheder og forskere arbejder sammen om at gøre græsprotein til en god forretning fra høst til færdigt produkt. Projektet sætter ind med fem indsatser.

Sorter screenes

DLF Seeds høster, presser og analyserer ca. 300 prøver af græs- og kløversorter. Virksomhedens mål er at finde de arter og sorter, som har det højeste udbytte af udvundet protein og værdifulde fibre. Under vejs testes i samarbejde med Vestjyllands Andel metoder til hurtigt at bestemme proteinindholdet i proteinkoncentratet.

Herefter afprøver DLF Seeds i samarbejde med SEGES udvalgte græs- og kløverblandinger i markforsøg tre steder i landet over to vækstsæsoner. Der måles totaludbytte og udbytte af udvundet protein, og det undersøges om mængden af udvundet protein påvirkes af høsttidspunktet. 

Hvor godt proteinkoncentratet kan fordøjes bestemmes af Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab. 

Endelig laboratorietester SEGES udvalgte fiberprøver for biogaspotentiale.

Høstteknik udvikles

MaksiGrass og Kverneland Group står for i samarbejde med Maskinstation Martin Børsting, Vinderup Maskinforretning og SEGES at udvikle en høstteknologi, som høster græs og kløver til proteinfremstilling så skånsomt som muligt og uden at neddele, dvs. snitte, græsset under høstningen. 

Maskinerne testes ad fire omgange på Ausumgaard for bl.a. brændstofforbrug, køreskader på jorden og arbejdsflow. MaksiGrass og Kverneland Group tilpasser høstmaskinerne efter testkørslerne. 

Testene omfatter også omlæsning af græs og kløver til lastbiltransport i samarbejde med Semita Aps.

Neddeling optimeres

Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab, står for at udvikle og demonstrere den mest velegnede teknik til at neddele, dvs. snitte, helt græs og kløver før saftpresningen på bioraffinaderiet. Det sker i samarbejde med virksomheder med forskellige neddelingsløsninger.

Jo mere græs og kløver neddeles, jo højere et saft- og proteinudbytte kan skruepressen efterfølgende presse ud af biomassen. Processen skal synkroniseres med kapaciteten i resten af raffineringsprocesserne.

På demoanlægget i Foulum afprøver Aarhus Universitet tre forskellige neddelingsmetoder, som sammenlignes med demoanlæggets græssnitter. 

Målet er at optimere neddelingen, så udvindingen af græsprotein på bioraffinaderiet bliver så effektiv som mulig. 

Tanniner udvindes

Aalborg Universitet, Institut for Kemi og Biovidenskab, vil i samarbejde med Københavns Universitet Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab teste muligheden for at udvinde tanniner, som kan mindske infektioner med indvoldsorm i husdyr. 

Aalborg Universitet udvikler en oprensningsteknik for tanniner, og Københavns Universitet tester tanninkoncentraternes effekt på indvoldsorm. 

Forsøgene skal afklare, om det er muligt at udvinde et tanninkoncentrat med effekt på indvoldsorm, som kan bruges i fodertilskud. Et sådant produkt vil være en attraktiv salgsvare og kan gavne økonomien i fremstillingen af græsprotein. 

Tanniner udvindes af sidestrømmene, som er restprodukter fra produktionen af græsprotein.

Miljø- og klimaaftryk dokumenteres

I 2018 lancerede EU en ny fælleseuropæisk standard for dokumentation af produkters miljø- og klimaaftryk (PEF). 

Syddansk Universitet, Institut for Kemi, Bio- og Miljøteknologi, har påtaget sig opgaven med at lave PEF-dokumentation for græsprotein og foderblandinger med græsprotein i tæt samarbejde med Vestjyllands Andel og SEGES. 

Det forventes, at de foderstoffirmaer, som går i gang med at handle med græsproteinfoder, vil få en markedsfordel af at bruge PEF-dokumentationen. 


Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen