MENU
Græssnitter

Andre relevante projekter

Få overblik over andre projekter, som arbejder med grøn bioraffinering.

TailorGrass – fremstilling af græsprotein i bioraffineringsanlæg

TailorGrass etablerer et prototypeanlæg til fremstilling af græsprotein på Ausumgaard, hvor økolog Kristian Lundgaard-Karlshøj allerede har anlagt et biogasanlæg, som anvender græs til energiproduktion. Sekundære produkter fra bioraffineringen vil på den korte bane kunne bruges i biogasanlægget, og på den lange bane vil der være mulighed for, at øvrige synergier bliver skabt. 

Proteinkoncentratet køres fra Ausumgaard til Vestjyllands Andels nye tørreanlæg ved Skive. Det sikrer, at græsproteinet får en optimal kvalitet og dermed hurtigt kan skabe vækst i økologisk grise- og svineproduktion.

Stedet er således ideelt til at demonstrere, hvordan et bioraffineringsanlæg kan skræddersys til økologisk planteavlsdrift og biogasproduktion.

Erfaringerne fra TailorGrass vil aktørerne i projektet bruge til at hjælpe nye projekter i gang med at planlægge, bygge og servicere skræddersyede græsproteinanlæg, efterhånden som behov og marked for græsprotein udvikler sig.

Projektet løber fra 2020-2023 og er støttet af midler til fremme af grøn bioraffinering fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Partnere

R&D Engineering & Automation er projektleder af TailorGrass. Besøg deres hjemmeside om TailorGrass.

Hovedansøger i TailorGrass er Vestjyllands Andel. Se en af deres kunders erfaring med græsprotein.

Besøg Ausumgaards hjemmeside om græsprotein.

BioRefine – Et andet fuldskala-bioraffineringsanlæg til produktion af græsprotein

Se mere om anlægget og produktionen på BioRefines hjemmeside.

SuperGrassPork – Økologisk svineproduktion baseret på græsprotein

SuperGrassPork har haft fokus på at udvikle et system til produktion af økologiske grise, hvor en stor del af proteinfoderet kommer fra lokalt produceret kløvergræs. Målet har dels været at sikre, at der kan skaffes proteinfoder i Danmark til en voksende produktion af økologiske grise, dels at sikre, at grisene får et foder, der både er 100 % økologisk og afstemt efter grisenes behov for essentielle aminosyrer.

Når grisene får dækket deres behov for aminosyrer, skal de have mindre protein, og det giver mindre udledning af kvælstof fra grisenes gødning. Endelig kommer der mere kløvergræs i sædskifterne hos økologiske svineproducenter og planteavlere, hvilket øger produktiviteten, biodiversiteten og jordens kulstofindhold. 

Aktiviteterne i projektet har været: Optimering af bioraffineringsteknikker, fodringsforsøg med slagtegrise, beregning af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og muligheder for kommercialisering.

Projektet løb fra 2017-2019 og var støttet af midler til fremme af grøn bioraffinering fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet.

Partnere

SEGES, Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab, Aarhus Universitet institutterne for Husdyrvidenskab, Ingeniørvidenskab og Agroøkologi.  Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressource Økonomi, Institut for Fødevarestudier og Agroindustriel Udevikling (IFAU), Friland A/S, Vestjysk Andel A.m.b.a.

Læs mere.

Nyheder om SuperGrassPork

Pressemeddelelse fra SEGES: Nu skal der smages på kødet med grise fodret med bæredygtigt græsprotein

Go-Grass

I EU-projektet Go-Grass arbejdes der med at få mere værdi ud af græsarealer herunder græsprotein.

Se mere på projektets hjemmeside.

Mere inspiration

Gå til Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside for at finder info om andre projekter inden for grøn bioraffinering.


Tilmeld nyhedsbrev

(under SEGES Projekter)

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen