MENU
Græssnitter
21. oktober 2020

Analyser af tanninindhold skal give flere svar

I projektet Græs-profs 4. arbejdspakke undersøger vi muligheden for at udvikle et højværdiprodukt baseret på ekstrakter af bioaktive stoffer fra grøn biomasse.

I denne del af projektet ser vi særligt på de interessante tanniner og specielt det, der kaldes kondenserede tanniner, som har vist sig at kunne medvirke til vombeskyttelse af proteiner i køer, samtidig med at de også har vist sig at have antiparasitære effekter mod indvoldsorm.

For at afklare potentialet er vi gået i gang med at analysere tanninindholdet i seks forskellige sorter af rød- og hvidkløver, samt andre afgrøder såsom cikorie, lucerne og kløvergræsblandinger. Med analyserne forsøger vi at fastslå det totale tanninindhold i helplante samt i de tre forskellige fraktioner efter bioraffinering som er pressekage, brun juice og proteinkoncentrat.

Analyse af tanninindhold i græsprotein

Indtil videre ser det ud til, at det største indhold af tanniner findes i fiberfraktionen, hvilket nok skyldes, at størstedelen af tørstoffet er i denne fraktion. Vi ser samtidig, at der sker en opkoncentrering af tanniner i proteinkoncentratet, hvilket skyldes deres egenskaber til at binde til proteinerne. 

Derudover er der blevet lavet tanninholdige ekstrakter fra lucerne, cikorie og seks forskellige kløversorter, som vil blive brugt til at screene for effekt mod indvoldsorm. Hvis vi kan påvise en effekt af ekstrakterne fra de nævnte plantematerialer, vil vi fokusere på at optimere ekstraktionsmetoden ved bl.a. at benytte superkritisk CO2-ekstraktion samt foretage en mere dybdegående analyse af tanninsammensætningen i ekstrakterne. 

Undersøgelse af tanninindhold i græsproteinThis contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen