MENU
Græssnitter
15. december 2020

Neddeling – første trin i raffineringsprocessen

Et af fokusområderne i projekt Græs-prof er at teste forskellige tekniske løsninger til at findele græsset, inden der skal presses saft af til proteinudvinding.

For at få så frisk og så rent græs som muligt til raffinering vil man helst bruge nyslået helt græs som råvare til raffineringsprocessen. Se omtale af høstteknikker. Derfor er det første, der sker i raffineringsprocessen på anlægget, at græsset skal neddeles, så det kan håndteres, og saften kan presses ud.

Seko fuldfoderblander

I løbet af projektperioden skal tre forskellige teknikker til neddeling og findeling af græsset testes. I efteråret 2020 blev den første teknologi afprøvet.
Det drejer sig om en Seko fuldfoderblander, hvor roterende snegle med knive bearbejder græsset, hvilket neddeler det mere og mere.

Neddeling af græs
Seko-blanderen neddeler med store snegle, der er monteret med stjerneformede knive. Foto: Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet.

Græsset læsses i foderblandevognen, hvorefter det behandles med de roterende kniv-snegle. Efter tilpas behandling lukkes det ud som neddelt græs. Behandlingen foregår således portionsvis i batch, og i forsøgene tog det 10 minutter for hver batch at blive tilpas neddelt.I forsøget, der foregik på Demoplatformen for grøn bioraffinering på Aarhus Universitets anlæg i Foulum, blev der testet flere forskellige grønne biomasser inklusiv kløvergræs-blandinger, ren rajgræs, ren rajsvingel og ren lucerne og behandlingstiden i Seko-blanderen var 10 minutter.

Det neddelte græs havde længder på 1-5 cm og var typisk også trykket/most på langs af fiberstrukturen.

Stor variation

Kvaliteten af det neddelte græs med Seko fuldfoderblanderen ser umiddelbart ud til at være sammenlignelig med tidligere neddelingsforsøg udført med shredder-teknologi (UNTHA RS 30 4-S, Foulum Pilot anlæg). 

Det blev observeret, at der kunne være stor variation på behandlingen af den samme biomasse i hver enkelt batch. Det kunne konkluderes, at der til sammenligning med anlæggets stationære snitter var biomasse, der både var mere neddelt og især mere most, men at der samtidig var biomasse der var mindre behandlet end fra snitteren.

Forskellige teknikker

Da teknikken med neddeling i foderblandere arbejder portionsvis med tilhørende fyldning og tømning er det vurderingen, at teknikken er mest velegnede til mindre anlæg; mens anlæg, der skal behandle 20 tons græs i timen eller mere, bør satse på teknikker, der kan køre kontinuert. Der kigges på, om Seko-teknikken kan ændres, så den vil kunne fungere i en kontinuerlig proces. 

Fødning af Seko-blanderen kan automatiseres ved at aflæsse græsset i et magasin med læsserampe, hvor materialet automatisk føres frem og doseres i et jævnt flow ned i Seko-blanderen. Virksomheden bag testen har god erfaring med fodermagasiner fra firmaet One2Feed, hvorfra der også blev anvendt doseringsudstyr til denne test.

Resultaterne fra testen i 2020 forventes færdig i løbet af foråret 2021. Testen blev gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitets Institut for Ingeniørvidenskab og virksomheden Advanced Substrate Technology.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen