MENU
Græssnitter
27. november 2020

På sporet af grøntprotein-sorter

I projektet Græs-prof undersøges et stort antal sorter af græs, kløver og lucerne for proteinudbytte, når der ekstraheres protein af plantematerialet ved bioraffinering.

Virksomheden DLF Seeds har i 2020 udtaget 422 prøver af enkeltsorter indenfor græs, hvidkløver, rødkløver, og lucerne samt af forskellige græsmarksblandinger.

DLF Seeds' forsøgsarealer
DLF Seeds har mange sorter på deres forsøgsarealer, hvor de kan vælge sorter ud til test i Græs-prof-projektet.

De mange prøver er først blevet frosset ned, og bliver derefter testet i laboratoriet for proteinudbytte i plantesaften. Det sker ved at køre det optøede græs gennem en juicepresse og efterfølgende centrifugere den varmebehandlede grønsaft, hvorved proteinudbyttet kan bestemmes. Proteinbestemmelse sker efterfølgende på Københavns Universitet.

De mange prøver forventes behandlet i løbet af vinteren 2020-2021, så de første vurderinger af sorterne på proteinudbytte via bioraffinering kan ske i sommeren 2021. 
Der er i 2020 udlagt yderligere sorter til test for proteinudbytte i 2021 og frem.

Se video om høst af græsprøver og efterfølgende juicepresning.

This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen