MENU
Græssnitter
6. august 2020

Test af høstteknikker skal give flere svar i jagten på godt græsprotein

Som et vigtigt led i projektet Græs-prof blev der i forsommeren testet to forskellige høstteknikker i forbindelse med høsten af første slæt græs på Ausumgaard ved Struer. Testen skal fungere som et led i udviklingen af den mest optimale metode til at høste græs til proteinfremstilling.

Den ene høstteknik bygger på MaksiGrass-konceptet med tre meters skårbredde og direkte læsning i en mindre høstvogn. Den anden høstteknik er en 10 meter butterfly-skårlægger fra Kverneland med en større opsamlervogn.

De to maskiner er valgt, da de begge er skånsomme og høster græsset uden snitning, hvilket gør det muligt at undgå tab af græssaft og efterfølgende nedbrydning af proteinet.

Som et sidste led i testen skal de to høstteknikker også vurderes på, hvor meget jord og sand der kommer op i det høstede græs.

MaksiGrass-høsteren i arbejde. Slåning og opsamling foregår i én arbejdsgang.


Kverneland skårlægger og opsamlervogn opsamler stort skår i to arbejdsgange.

Et spørgsmål om teknik

De to maskinsæt skiftedes til at høste en stor-parcel, og testen af begge teknikker gik fint. Der blev bl.a. målt på tidsforbrug og dieselforbrug for hvert vognlæs, hvilket, sammenholdt med andre faktorer, kan sige noget om omkostningen pr. kilo tørstof

Landskonsulent Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES fortæller om afprøvningen.

De to maskiner, der i år afprøves, kan begge fås i handlen. I løbet af projektperioden er det tanken at tilpasse maskinerne, så de bliver så ideelle som muligt til at høste græs til proteinfremstilling.

Jørgen S. Madsen fra firmaet MaksiGrass APS fortæller om deres høstmaskine.

Peter Waldemar fra firmaet Kverneland Group Kerteminde A/S fortæller om deres høstkoncept og planer for kommende tilpasninger.

Efter høsten blev græsset læsset af i en stak for at følge potentielt saftafløb og varmeudvikling, da begge dele er meget uønskede, da det vil betyde et tab af protein. Der blev også taget prøver af græsset fra hvert vognlæs for at måle på græskvaliteten herunder mængden af jord og sand.

Specialkonsulent Torben S. Frandsen fra SEGES, Planteinnovation fortæller om kvalitetsmålingerne.

Fra 3. slæt vil der igen blive høstet på sammen måde, og derefter vil der blive målt på, om der er forskel i omfanget af jordpakning i de to systemer.
This contact box currently has no contact specified or has an unknown contact specified. Edit component properties to specify a contact.
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen