MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

8 ting du skal vide om klimakreditter og klimacertifikater

Der tales mange steder om klimakreditter og klimacertifikater. Men hvad dækker begreberne over, og hvad har det med landbrug at gøre? Det får du svar på her.

1. Hvad er en klimakredit? 

En klimakredit er et løfte om en reduktion af udledning af drivhusgasser et sted i verden. Hver kredit repræsenterer 1 CO2-ækvivalent, som ikke er udledt i atmosfæren. En CO2-ækvivalent er en fælles international måleenhed, der gør det muligt at sammenligne belastningen fra de tre primære klimagasser CO2, metan og lattergas. Salg af en klimakredit kræver et klimacertifikat. 

2. Hvad er et klimacertifikat? 

Et klimacertifikat er et stempel på et bestemt produkt eller tiltag. Klimacertifikaterne bliver udstedt i henhold til en certificeringsstandard. Klimacertificeringsstandarden skal skabe den nødvendige dokumentation, som gør, at klimakreditten er attraktiv for en køber og dermed kan sælges. Det er vigtigt, at dokumentationen er både troværdig, grundig og har et højt fagligt niveau. 

3. Hvad kan klimakreditter bruges til i landbruget? 

En landbrugsbedrift kan sælge klimakreditter for eksempelvis kulstof lagret i jorden, udtagning af lavbundsjorde eller skovrejsning. Der kan være en flerårig kontraktlig forpligtelse på et bestemt initiativ knyttet til salget af en klimakredit. I Danmark er der flere firmaer, som laver projekter for lodsejere og landmænd, så de kan sælge en del af kulstofoptaget på deres bedrift. 

4. Hvad indebærer det at sælge en klimakredit?  

Hvis man som landmand sælger en klimakredit, skriver man typisk under på en 10-15-årig kontrakt, hvor man forpligter sig til at følge bestemte praksisser eller tiltag for at opnå klimaeffekten. Det kan for eksempel være, at jorden skal dyrkes på en bestemt måde i en bestemt årrække. Rent praktisk skal man altså lave et økonomisk regnestykke på, om det for gårdens samlede økonomi og drift kan betale sig at sælge klimakreditten med de nye tiltag, man samtidig forpligter sig til. 

5. Hvad sker der med bedriftens klimaeffekt, når man sælger en klimakredit? 

Hvis en bedrift sælger klimakreditter, sælges den opnåede klimaeffekt populært sagt til en anden og kan dermed ikke deklareres på bedriftens produkter, når de sælges og sendes ud på markedet. Reduktionen tæller dog stadig med i den nationale opgørelse og kan bruges til at opnå det overordnede nationale mål om 70% reduktion af drivhusudledninger i 2030. 

6. Hvad er SEGES’ råd til landmænd, der overvejer at sælge klimakreditter? 

Det allervigtigste råd er, at man skal tænke sig grundigt om, før man indgår samarbejde med nogen om salg af sine kreditter. Det skyldes blandt andet, at der ikke findes internationale love eller myndigheder, som regulerer markedet for klimakreditter, og at der anvendes en række forskellige metoder og prisniveauer. Der er desuden mange gråzoner i forhold til, hvad der accepteres på markedet. 

7. Hvad skal man som landmand være opmærksom på ved salg af klimakreditter? 

Man skal tænke over, om der kan være muligheder, man selv går glip af fremadrettet ved at sælge klimakreditter – for eksempel koblet til salg af afgrøder, kød eller mælk eller lignende. For nogle landmænd kan det være attraktivt at sælge kreditterne. Og for andre kan det være mere attraktivt at fastholde dem på bedriften og reducere klimaaftrykket på de produkter, der ender hos forbrugeren, hvis de er villige til at betale en merpris for klimareducerede produkter. 

8. Hvad er prisen for en klimakredit? 

Det er svært at sætte konkrete priser på, hvad klimakreditter fra landbruget skal koste. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der som landmand er omkostninger forbundet med at få dokumenteret og salgsgjort klimareduktioner. Prisen skal derfor op på et relativt højt niveau, for at det vil give mening for en bedrift. Samtidig vides det ikke, hvilke fremtidige krav landbruget vil blive mødt med, og hvordan de bliver påvirket af et salg af klimakreditter.

Vil du vide mere? 

Læs artikel på LandbrugsInfo:

Bliv klog på klimakreditter, CO2-kvoter, bionaturgascertifikater og klimaaftryk (bag login)
 

Se videoer om klimakreditter

Hvad er en klimakredit?

Værd at vide før du sælger en klimakredit

Hvordan opgøres et klimaaftryk?

  
Se webinarer på SEGES TV: 

Bliv klog på klimakreditter, CO2-kvoter og bionaturgascertifikater 

Ordet er frit: Få svar på dine spørgsmål om klimakreditter og klimacertifikater 

Jens Elbæk
Jens Elbæk
Afdelingschef
PlanteInnovation
T: +45 8740 5049
Lars Villadsgaard Toft
Lars Villadsgaard Toft
Bioøkonomichef
Bioøkonomi
T: +45 8740 6626
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen