MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

Forskere klar med fælles løsninger på den globale klima- og fødevareudfordring

Behovet for fødevarer vokser, fordi vi bliver flere mennesker på kloden og allerede i dag er der områder i verden med fødevaremangel og underernæring. Samtidig har vi en global klimaudfordring. Hvordan løser vi begge opgaver: sikrer mad nok til hele verdens befolkning, samtidig med at vi sikrer en lav klima- og miljøpåvirkning fra den stigende landbrugs- og fødevareproduktion?

Forskere er gået sammen om et fælles bud på løsningerne

Tæt på 300 forskere og eksperter fra alle danske universiteter og adskillige udviklingsorganisationer i den danske fødevareklynge har skrevet og indsendt et fælles Roadmap i forbindelse med Innovations Fondens Innomission III call i april 2021, som også efterfølgende har gennemgået en international evaluering. Roadmappet er senere blevet publiceret i et uddybende white paper.

Arbejdet har været koordineret af Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU og SEGES i foråret og sommeren 2021 og de har sammen leveret et bud på vejene frem i den grønne omstilling af landbruget og fødevareproduktionen i Danmark.

Download en pdf af white paper: 
A SUSTAINABLE TRANSFORMATION OF THE DANISH AGRI-FOOD SYSTEM

White paper beskriver 4 udviklingsspor

Roadmappet beskriver indgående følgende nødvendige udviklingsspor:

  • Arealanvendelse 
  • Den animalske produktion.
  • Plantebaseret kost 
  • Alternative og bioteknologiske fødevarer

En række emner, der går på tværs af disse, adresseres også.

Udfordringen kan løses ved at samtænke og arbejde på tværs

Der er behov for at tænke på tværs og i sammenhænge og helheder for at finde koordinerede veje frem i den grønne omstilling. De danske forsknings- og udviklingskompetencer skal i højere grad end i dag koble forskning med afprøvning og praktiske test. Der er brug for en tæt kobling til entrepreneurship og kommerciel produktudvikling, så løsningerne bliver brugt og dermed får effekt i alle led fra landmand til virksomheder og i sidste ende forbrugerne. 

Danmark har en unik mulighed for at lykkes, hvis vi arbejder sammen

I Danmark har vi med vores eksisterende, stærke landbrugs- og fødevareproduktion og innovations- og forsknings set-up på området, en helt unik mulighed for at gå forrest i den grønne omstilling af verdens fødevareproduktion og brug af jord og landbrugsressourcer. Ud over at bidrage til et lavere klima og miljøaftryk fra landbrug og fødevarer, kan vi sikre den fremtidige udvikling og nytænkning på området, samt være med til at sikre danske arbejdspladser, eksport og økonomisk vækst.

Link til webinarLisbeth Henricksen
Lisbeth Henricksen
Direktør, Innovation
Direktion
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen