MENU
Landmand og konsulent kigger på korn

Deltidslandmænd klar til at engagere sig yderligere i deleøkonomi

Vi deler gerne, men risiciene skal der være styr på.
Sådan var budskabet, da danske deltidslandmænd fredag den 2. februar afholdt halvårsmøde på Axelborg. Her blev perspektiverne i en mere udbredt brug af deleøkonomi i det danske landbrug diskuteret. 

Inden mødet havde afdelingsleder i SEGES, Kristian Skov, forklaret hvorfor en optrapning af deleøkonomi er vigtigt.

”Det er oplagt at undersøge, hvordan en øget brug af deleøkonomi kan forbedre hverdagen og økonomien hos deltidslandbrug. Her kan der være muligheder i at deles om maskinomkostninger eller gå sammen om af af-sætte fødevarer.”

Antropolog Tenna Holdorff Christiansen var en af oplægsholderne på halvårsmødet, og hun var forinden klar over, at deltidslandmændene allerede ville tænke og gøre meget i deleøkonomi, da andelstanken ikke ligger langt fra deleøkonomien. Men den teknologiske udvikling skaber nye muligheder at udbrede deleøkonomien på.

”Vi fik en god indsigt i, at de danske deltidslandmænd allerede er godt i gang med at arbejde med deleøkonomi. Og vi fik mange nye input at gå videre med. Det er måske ikke dem alle, som i hverdagen kalder det deleøko-nomi, men det er det, de gør,” fortæller Tenna Holdorff Christiansen, som både fik identificeret nogle af barrie-rerne og potentialerne.

”98% af deltidslandmændene til årsmødet mente, at det er ofte mennesket, som er en barriere for at udbrede mere deleøkonomi. Og det er vigtigt at have tillid eller en god juridisk kontrakt, når man indgår deleøkonomiske aftaler.”

SEGES sætter i løbet af 2018 og 2019 fokus på blandt andet deleøkonomi i forbindelse med et større indsats-område, som hedder Vækst Med Bæredygtighed.
Kristian Skov
Kristian Skov
Afdelingsleder
Strategi & Vækst
T: +45 8740 5580
Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen