MENU

Stort potentiale for energibesparelser i dansk landbrug

Efter en målrettet kampagne fra Energistyrelsen har 40 pct. af bedriftsejerne handlet på op-fordringen og søgt rådgivning om moderne staldbelysning og –ventilation. Der er nemlig både penge og CO2-udledning at spare.
Foto: Jeppe B. Nielsen
Foto: Jeppe B. Nielsen

 Af Martin Stoltenberg Hansen og Kirsten Foss Marstal   

 
Før Energistyrelsen i efteråret 2017 indledte en kampagne i landbruget, havde fire ud af fem dyre-hold traditionel staldbelysning med lysstofrør, mens halvdelen af danske svinestalde blev ventileret af ældre ventilationsanlæg. Styrelsens beregninger viste imidlertid, at landbruget kan spare 54,4 mio. kr. ved at skifte til LED-belysning og 40,8 mio. kr. ved at skifte til moderne ventilation.

Målet med kampagnen ”Energihøsten” var derfor at formidle de fordele, som landmændene kan opnå ved at skifte til LED-belysning og energieffektive ventilationsanlæg.

Efter kampagnen, som blev foretaget i samarbejde med lokale landboforeninger, har 40% af land-mændene, der har været eksponeret for kampagnen, søgt rådgivning, indhentet tilbud eller installe-ret moderne belysning eller ventilation. Det fortæller Thore Stenfeldt, som var en del af kampagnen som fuldmægtig i Energistyrelsen. Et resultat, der også vækker glæde hos energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

”Energihøsten” viser, at landbruget er parat til at få de gode energiløsninger helt ud i staldene. Og det er vigtigt for bedrifternes bundlinje og deres klimaaftryk. Kampagnen viser, at vi kan nå langt med tværgående samarbejde om at give den rigtige, målrettede information om energibesparelser.”

Så meget kan der spares

Et konkret eksempel på besparelsen i at udskifte belysning i stalden til LED er en kvægproducent med en estimeret staldstørrelse på lidt over 2000 kvadratmeter og 3000 årlige belysningstimer: Her vil tilbagebetalingstiden på at skifte fra halogen- til LED-belysning formentlig ligge et sted mellem 2,5 og 4,5 år - afhængigt af, om belysningen kan installeres i de eksisterende armaturer.  

Ovenstående er et eksempel på en af de lavthængende frugter inden for energibesparelser, som Energistyrelsen gerne vil have flere danske landmænd til at plukke. Og hvis de gjorde, kunne de samtidig forbedre deres bundlinje med over 50. mio. kr. om året og udlede ca. 25 tons mindre CO2. Derfor håber energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, at de danske landmænd vil fortsætte de gode initiativer. 

”Jeg er rigtig glad for, at landbruget har taget godt imod ”Energihøstens” budskaber om at styrke energieffektiviteten i staldene. Kampagnen er et fremragende eksempel på, hvordan vi kan skabe stor effekt med få midler. Nogle gange skal der jo kun et lille ekstra puf til at komme i gang med energibesparelserne. Og det gavner både klimaet og landbrugets bundlinje,” 

Fordele ved LED

Fordelene ved LED-lys er mange. Bl.a. peger Energistyrelsen på følgende: 

  • Du sparer typisk mellem 40-50 % på energiforbruget
  • Et LED-rør har en levetid, der er ca. fem gange længere end et lysstofrør
  • Med LED-belysning kan du vælge forskellige egenskaber for lyset, f.eks. om det skal have en kold eller en varm farve
  • Dioder i LED-belysning skal ikke skiftes så ofte

Læs mere, og beregn selv besparelsen ved skift til LED-belysning.

Fakta om Energistyrelsens kampagne

  • Kampagnen ”Energihøsten” blev gennemført i september til december 2017 af Energibu-reauet og Energistyrelsen
  • Kampagnen havde en primærmålgruppe på ca. 6.000 svine- og kvægproducenter
  • Repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, SEGES, landets landboforeninger og TEKNIQ deltog i kampagnen Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen