MENU
Regnskaber

Akademifag: Personalejura

På akademifaget personalejura får du et kompetenceløft til at forebygge og løse arbejdsretlige problemstillinger mellem virksomheder og medarbejdere.

Målgruppe

Faget er for såvel assistenter i DLBR som andre medarbejdere, der arbejder med arbejdsretslige forhold i landbrugsvirksomheder. 

Indhold og form

Vi arbejder med følgende emner:

 • kollektiv arbejdsret
 • individuel arbejdsret
 • dansk arbejdsret i et internationalt perspektiv
 • juridisk metode og informationssøgning

Kurset består af 8 undervisningsdage, en kort projektopgave samt en mundtlig eksamen på 30 minutter. Undervisningen er i høj grad dialog-baseret med udgangspunkt i cases og øvelsesopgaver.

Du skal påregne en del tid til at læse pensum og forberede dig mellem kursusdagene. Faget giver 10 ECTS-point og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Midt Vest.

Læringsmål

Viden og forståelse

Du skal:

 • inden for det ansættelsesretlige område have udviklingsbaseret viden om personalejuridisk praksis og central anvendt teori og metoder
 • kunne forstå retsgrundlaget for et ansættelsesforhold og forstå praksis på det arbejdsretlige område
 • have kendskab til udviklingen inden for det arbejdsretlige område

Færdigheder

Du skal:

 • anvende centrale faglige metoder og redskaber, så du kan varetage jobfunktioner inden for HR og ledelsesområdet med ansvar for at behandle ansættelsesretlige spørgsmål
 • vurdere ansættelsesretlige praksisnære problemstillinger og kunne opstille og vise løsningsmuligheder, hvor de ansættelsesretlige konsekvenser er medindregnet
 • formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for det ansættelsesretlige område til relevante samarbejdspartnere i og uden for egen organisation.

Kompetencer

Du skal:

 • kunne håndtere centrale afgrænsede situationer inden for det arbejdsretlige felt
 • kunne orientere dig i forhold til den udvikling, der sker inden for området
 • kunne anvende de arbejdsretlige regler ved ansættelse, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør
 • have kendskab til reglerne om ansættelse i henhold til lov, kollektiv overenskomst og individuel aftale
 • kunne deltage i fagligt og organisatorisk samarbejde om ansættelsesretlige forhold med en professionel tilgang
 • i strukturerede sammenhænge og forskellige læringsmiljøer kunne tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for området og derigennem udvikle egen praksis i det personalejuridiske arbejde.

Underviser

Søren Ole Nielsen, advokat, DAHL Advokatfirma

Tid og sted

Kurset udbydes til afholdelse i starten af 2022 (uge 1-8). De endelige datoer er under afklaring. Kurset afholdes højst sandsynligt i Øst-/Midtjylland.

Pris

10.900 kr. (ekskl. moms) pr. deltager. Minimum 14 deltagere. Mange deltagere vil være berettiget til at søge tilskud - læs mere på svu.dk

Kurset udbydes i starten af 2022

Er du interesseret i kurset? Tag kontakt til os - så giver vi dig besked, når vi har de endelige datoer helt på plads.

Send mail

Kontakt

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
Education
T: +45 8740 5047

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

er du interesseret i faget?

Kontakt Elin Aarestrup Sørensen, uddannelseskonsulent, SEGES

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen