MENU
Regnskaber

Akademifag: Revision og årsrapport

Som deltager på Revision og årsrapport får du et grundlæggende kompetenceløft i dit arbejde med regnskaber og revision samtidig med, at du bliver opdateret på aktuelle og kommende ændringer i Årsregnskabsloven.

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til økonomi- og revisorassistenter, der ønsker at udbygge sine kompetencer inden for det revisions- og regnskabsfaglige område.

Udbytte

Du får et overordnet kendskab til Årsregnskabsloven – herunder vedtagne ændringer - og med udgangspunkt i regnskabsvejledningen bliver du i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B virksomhed.

Du bliver i stand til at

  • deltage i revisionsplanlægning
  • udvælge væsentlige og risikofyldte regnskabsposter
  • udføre konkrete revisions- og reviewhandlinger for de mest almindelige regnskabsposter, der kendetegner landbrugsvirksomheder, herunder bl.a. besætninger, beholdninger og rettigheder.

Du får desuden indsigt i udformning af konklusion på revisionsopgaven (revisorpåtegningen), herunder de forskellige typer erklæringer, som revisor kan afgive.

Indhold og form

Vi arbejder med disse emner:

  • Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse A og B
  • De mest almindelige bestemmelser i Revisorloven, som er styrende for revisors arbejde
  • Overordnet kendskab til regnskabsvejledningen og relevante revisionsstandarder.

Kurset består af 8 undervisningsdage, en kort projektopgave samt en mundtlig eksamen på ca. 25 minutter. Undervisningen er i høj grad dialog-baseret med udgangspunkt i cases og øvelsesopgaver.

Du skal påregne en del tid til at læse pensum og forberede dig mellem kursusdagene. Faget giver 10 ECTS-point og udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Midt Vest.

Underviser

Jens Faurholt, registreret revisor. 
Jens har mere end 20 års erfaring med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jens har en stor og nuanceret videnbase at trække på, når det gælder revision af regnskab og rådgivning. Herudover har han erfaring med at udvikle og implementere systemer til kvalitetsstyring i revisionsvirksomheder.

Tid og sted

Kurset udbydestil afholdelse i efteråret 2021 (uge 43-50). De endelige datoer er under afklaring. Kurset afholdes højst sandsynligt i Øst-/Midtjylland.

Pris

15.300 kr. (ekskl. moms) pr. deltager. Minimum 14 deltagere. Mange deltagere vil være berettiget til at søge tilskud - læs mere på svu.dk

Kurset udbydes i efteråret 2021

Er du interesseret i kurset? Tag kontakt til os - så giver vi dig besked, når vi har de endelige datoer helt på plads.

Send mail

Kontakt

Elin Aarestrup Sørensen
Elin Aarestrup Sørensen
Konsulent, Uddannelse
Education
T: +45 8740 5047

SVU

Hvis du er berettiget til SVU er det muligt at opnå økonomisk støtte til efter- eller videreuddannelse. 
Læs mere her

er du interesseret i faget?

Kontakt Elin Aarestrup Sørensen, uddannelseskonsulent, SEGES

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen