MENU
Rækker af nysåede afgrøder
Leif Knudsen

Leif Knudsen

Chefkonsulent, Gødskning

PlanteInnovation

+45 8740 5428

+45 2028 2583

lek@seges.dk

Agro Food Park15, 8200 Aarhus N

Nøjagtige forsøgsresultater

Leif Knudsen har en unik viden om gødskning og miljø, og han spreder den effektivt til de mange interesserede. Først og fremmest landmændene, som især forsyner sig via DLBR-planteavlskonsulenterne. Men også Miljøstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen benytter de nøjagtige forsøgsresultater og beregninger, der blandt andet ligger til grund for kvælstofnormerne. At disse så senere bliver reduceret, er en politisk sag. Apropos politik trækker også Landbrug & Fødevarer på hans tal til deres politiske aktiviteter. Derudover er Leif Knudsen en flittig skribent i fagblade, ligesom han ofte står på talerstole ved konferencer i ind- og udland.

Leif Knudsen er uddannet cand.agro.

Arbejdsområder

 • Gødskning og kulturteknik
 • Sammenhæng mellem gødskning og miljøpåvirkning
 • Økonomiske konsekvensberegninger af gødningsregler
 • Gødningsreglers betydning for landbrugspraksis
 • Fastsættelse af behov for næringsstoffer
 • Strategier for tilførsel af næringsstoffer
 • Teamleder af Team Gødskning og Kulturteknik (10 medarbejdere)
 • Medlem af Gødningstilsynet
 • Medlem af udvalget for indstilling af normer for afgrødernes kvælstofbehov, kvælstofprognose og normer for næringsstofindhold i husdyrgødning
 • Medlem af kontaktudvalget mellem landbruget og NaturErhvervstyrelsen vedrørende gødningsregler
 • Projektleder, GUDP-projekter.

Seneste artikler på LandbrugsInfo

Den enkelte marks behov

- Vi skaber klarhed ved at fastlægge behovet for næringsstoffer og lave konsekvensberegninger af 25 års restriktioner. Vores modeller er tæt på at kunne bestemme behovet for næringsstoffer i den enkelte mark til at optimere udbyttet og landmandens økonomi. Men der skal selvsagt mere kvælstof til i dag, hvor merudbyttet for at tilføre kvælstof er lige så stort som hele udbyttet i starten af 1970’erne. Det åbnes der nu også for i lovgivningen. Vi har nok den bedste udnyttelse af næringsstof i verden i forhold til vores produktionsniveau, og den status skal vi løbende forbedre – både af hensyn til produktionen og miljøet”, understreger Leif Knudsen.

Leif Knudsen arbejder i SEGES Planter & Miljø, hvor 65 medarbejdere har en bred vifte af kompetencer inden for planteproduktion, natur, miljø, planlægning og vedvarende energi. Vi deltager i en lang række udviklingsprojekter og har et tæt samarbejde med mange aktører.

Vil du vide mere?

Læs mere om Planter & Miljøs rådgivning her

Luk

Start din søgning her

 • Søgning gav ingen resultater, prøv igen