MENU
Landskab med rapsmarker
Trine Eide

Trine Eide

Planchef | Planlægning i det åbne land

Anlæg & Miljø, Miljø & Land

+45 8740 5584

+45 2171 7779

tre@seges.dk

Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Vidtfavnende planlægning

Planlægger helt ind til benet – sådan er Trine Eide. Og med Landbruget i Landskabet – et projektnavn, der samtidig er en slags jobbeskrivelse – er hun for alvor kommet i ilden. 

Hun er ansvarlig for den faglige udvikling af planlægningsområdet med fokus på landbrugets rolle i udvikling af det åbne land – i samarbejde med kommuner, rådgivere og landmænd. 

Det sker blandt andet i dialog med myndigheder om rammevilkår, i udviklingsprojekter med kommuner og lokale rådgivere – eller gennem rådgivning om helhedsorienterede udviklingsmuligheder og planlægning på den enkelte bedrift. Her bringes temaer som samspil med kommune, landskab, kulturarv, bygninger og produktion i spil.

Trine Eide er uddannet arkitekt m.a.a.

Arbejdsområder

  • Planlægning i det åbne land
  • Rådgivning om helheds- og udviklingsplaner
  • Landbruget i offentlig planlægning
  • Udvikling af værktøjer til planlægning
  • Landskab og arkitektur
  • Medlem af Naturstyrelsens rådgivergruppe ”Landbruget i kommuneplanen og landskabet” og arbejdsgruppen ”Husdyrreguleringsudvalget”
  • Realdania-projektet ”Collective Impact”s arbejdsgruppe om jordfordeling
  • Projektleder i ”Landbruget i Landskabet” og ”Fra plan til handling i det åbne land”

Seneste artikler på Landbrugsinfo

Landmænd i ny rolle

- Landbruget spiller en vigtig rolle i landskabet, og med min baggrund kan jeg bidrage til planlægningsprojekter, hvor jeg kan sikre den nødvendige synergi mellem de mange interesser og tilgange. Samtidig har jeg den nødvendige afstand til eventuelle lokale modsætninger, ligesom jeg kan trække på erfaringer og løsninger andre steder fra. Landmændene står som helhed over for en kæmpe udfordring: Som arealforvaltere og virksomhedsledere skal de agere på en helt ny måde – i dialog med kommuner, naboer, myndigheder med flere. Det kræver et helt nyt mindset hos alle parter, mener Trine Eide.

Trine Eide arbejder i SEGES Planter & Miljø, hvor 65 medarbejdere har en bred vifte af kompetencer inden for planteproduktion, natur, miljø, planlægning og vedvarende energi. Vi deltager i en lang række udviklingsprojekter og har et tæt samarbejde med mange aktører.

Vil du vide mere?

Læs mere om Planter & Miljøs rådgivning her

Luk

Start din søgning her

  • Søgning gav ingen resultater, prøv igen